Kindergeneeskunde
Contact Kindergeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 32

(077) 320 57 30

 

Locatie Venray

routenummer 70

(077) 320 57 30

(077) 320 58 30

 

Alleen op locatie Venlo

routenummer 32

Zorgverlener en patiënt Kinderafdeling

Speciale polikliniek spreekuren

Voor veelvoorkomende aandoeningen, zoals astma, allergie of diabetes, heeft de afdeling Kindergeneeskunde speciale behandelteams. Bij het Team Astma en allergie zijn gespecialiseerde kinderverpleegkundige voor astma en allergie betrokken, bij het diabetesteam twee diabetes-verpleegkundigen.


Ook werken de kinderartsen samen met kinderfysiotherapeuten, kinderdiëtisten, psychologen/orthopedagogen, kinderlogopedisten en het maatschappelijk werk. Met al deze zorgverleners vindt elke week multidisciplinair overleg plaats, hierin worden de kinderen die onder behandeling zijn uitgebreid besproken vanuit verschillende invalshoeken.

 

Voor bepaalde ziektebeelden zijn speciale polikliniekspreekuren zoals:

Scroll voor meer informatie