Keel- Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Contact KNO

Afsprakenlijn 24/7

0900 81 86 (lokaal tarief)

Zorgverlener en patiënt op Kinderafdeling

Stem- en slikstoornissen

Met stem- en slikstoornissen kunt u een bezoek brengen aan de KNO-arts. Daarna kan deze u verwijzen naar het gezamenlijk spreekuur van de KNO-arts en de logopedist. Hier zoeken de KNO-arts en de logopedist samen naar een oplossing voor uw stem- of slikprobleem.

 

Slikklachten

Om uw slikklachten te onderzoeken analyseren we nauwkeurig uw slikproces. Dit doen we tijdens het eten van vast en van vloeibaar voedsel. De KNO-arts gebruikt hierbij een klein buigzaam kijkertje, dat via de neus wordt opgeschoven. Zo is de keel en het strottenhoofd goed zichtbaar. Het onderzoek geeft informatie over mogelijke oorzaken of afwijkingen. Ook maakt het onderzoek het risico op longproblemen zichtbaar. De KNO-arts en de logopedist stellen samen een behandelplan voor. 

 

Stemklachten

De meeste stemklachten komen tot uiting in een vorm van heesheid of schorheid. De KNO-arts onderzoekt samen met de logopedist of u mogelijk uw stembanden verkeerd gebruikt. 

Soms is hiervoor onderzoek met een stroboscoop nodig. Een stroboscoop is een apparaat dat de stembandtrilling zichtbaar maakt door het produceren van een flitslicht. De KNO-arts en de logopedist stellen samen een behandelplan voor. 

 

Scroll voor meer informatie