Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Orgaan- en weefseldonatie

Mensen die zich als donor hebben laten registreren, kunnen meerdere levens redden met deze beslissing. Dit kan zowel levensverlengend zijn (door een orgaandonatie) of kwalitatief verbeterend (door weefseldonatie). Na het overlijden van een patiënt raadpleegt de behandelend specialist altijd het Donorregister om na te gaan of de overledene als donor staat geregistreerd. Dit is wettelijk verplicht. Wanneer de overledene niet als donor staat geregistreerd, zal de behandelend specialist de familie alsnog toestemming vragen voor donatie van organen en/of weefsels. 

 

Donorregister

In het Donorregister kunt u op vier manieren geregistreerd staan:

 1. Ja, Ik geef toestemming.
 2. Nee, ik geef geen toestemming.
 3. Mijn partner of familie beslist.
 4. De door mijn gekozen persoon beslist.

Ook komt het voor dat mensen zich niet hebben laten registreren. In dat geval worden ze niet in het register aangetroffen. Ook dan ligt de beslissing over donatie bij de nabestaanden.

 

Staat u al geregistreerd in het donorregister?

U kunt uw keuze om wel of geen donor online registreren op www.donorregister.nl. Met uw DigiD kunt u uw keuze eenvoudig vastleggen en wijzigen. U kunt uw keuze ook vastleggen met een papieren donorformulier. Dit formulier kunt u vragen bij uw huisarts en apotheek of via www.donorvoorlichting.nl.

 

Waarom is het zo belangrijk dat u geregistreerd staat in het donorregister?

Het is belangrijk dat u nadenkt over orgaan- en weefseldonatie en uw keuze kenbaar maakt en vastlegt in het donorregister. Deze registratie is van belang voor de patiënt zelf en voor zijn of haar familie/naasten, want door de registratie van de keuze kan er geen misverstand bestaan over de wens van de overledene. Als er niets geregistreerd staat, moet de familie/naasten op een zeer verdrietig moment deze moeilijke beslissing nemen.

 

Wat betekent weefsel- en orgaandonatie?

Weefseldonatie

Bepaalde weefsels komen na het overlijden in aanmerking voor donatie. Deze weefsels kunnen maximaal 24 uur na het overlijden worden weggenomen. Hierbij zal de behandelend arts, na het raadplegen van het Donorregister, de familie benaderen met de vraag of donatie van weefsels mag plaatsvinden.

De weefsels die kunnen worden getransplanteerd zijn:

 • Oogweefsel
 • Huid
 • Hartkleppen
 • Botweefsel, kraakbeen en pezen
 • Bloedvaten

 

Orgaandonatie

Wanneer bij een patiënt de hersenfuncties en hersenstam definitief en onherstelbaar zijn uitgevallen, is de patiënt klinisch (hersen)dood, terwijl het lichaam met de ondersteuning op de Intensive Care nog in 'leven' wordt gehouden. In deze periode gaat de arts na of de patiënt donor is en kan ook de familie benaderd worden met de vraag of donatie van organen mag plaatsvinden. Het donatie proces zal door een transplantatie coördinator, afkomstig uit een academisch ziekenhuis, begeleid worden.

De organen die kunnen worden getransplanteerd zijn:

 • Nieren
 • Lever
 • Longen
 • Hart
 • Alvleesklier
 • Dunne darm

  

Wie coördineert orgaan- en weefseldonatie in VieCuri?

De donatiecoördinator heeft samen met de donatie-intensivist en de donatiecommissie de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de naleving van de Wet op de Orgaandonatie. Ons doel is het optimaal informeren over orgaan- en weefseldonatie met daarbij de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van donatieprocedures. We doen dit volgens de meest recente landelijke richtlijnen van de Nederlandse Transplantatiestichting.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over orgaan- en weefseldonatie op:

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
 • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

 • VieCuri Venlo
 • VieCuri Venray
 • PanSana in Panningen
 • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
 • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer