Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Behandelteam

Op de Intensive Care (IC) verzorgen en behandelen een team van intensivisten en gespecialiseerde verpleegkundigen de patiënten.

 

Intensivist

De intensivist is de hoofdbehandelaar van de patiënt tijdens de opname. Zij werken in diensten. IC-artsen en een IC-physician assistant ondersteunen hen. Zij werken onder de eindverantwoordelijkheid van de intensivist.  Bekijk het specialistenoverzicht van de IC.

 

IC-verpleegkundige

Een IC verpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die tijdens zijn/haar dienst zorg draagt voor een of twee patiënten. Een aantal IC verpleegkundigen hebben door het volgen van een extra opleiding een aandachtsgebied, bijvoorbeeld beademing, circulatie, neurologie of nierfunctievervangende therapie.

 

Samenwerking met andere specialisten

Er vindt continue samenwerking plaats met veel andere specialisten in het ziekenhuis. Dagelijks is er een 'multidisciplinair overleg'. Dit is een bespreking waar het team het behandelplan en de conditie van elke patiënt bespreekt. Naast de intensivist en de IC-verpleegkundige zijn ook de andere betrokken specialisten aanwezig, bijvoorbeeld een apotheker of medisch microbioloog.

 

Andere zorgverleners

Vaak zijn ook andere zorgverleners bij de behandeling betrokken. Denk dan aan een fysiotherapeut, diëtiste of logopediste. Maar ook een maatschappelijk werker en/of de spiritueel zorgverlener kunnen de patiënt of zijn naaste(n) ondersteunen.

Scroll voor meer informatie