Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Wel of niet reanimeren?

Als patiënt en naasten kunt u in het ziekenhuis geconfronteerd worden met vragen en medische beslissingen rondom het levenseinde. Zonder twijfel hoort de afweging van alle factoren die hierin een rol spelen tot een van de moeilijkste opgaven waarvoor een patiënt (of vertegenwoordiger) en zijn naasten en een zorgverlener kan komen te staan. Meer nog dan bij het normale dagelijkse handelen is het bij medische handelingen rond het levenseinde noodzakelijk dat er duidelijkheid bestaat over taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen. In de besluitvorming is het vereist dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en een goede uitleg wordt gegeven om
zorgvuldig handelen te waarborgen.

 

Patiënteninformatie over medische beslissingen rondom het levenseinde

Deze informatie is bedoeld om u te informeren over een aantal begrippen die in deze medische beslissingen centraal staan. U kunt lezen over:

  • niet reanimeren
  • weigering van een behandeling door de patiënt
  • abstineren
  • palliatieve zorg en stervensbegeleiding
  • palliatieve sedatie en euthanasie

 

Lees meer over deze onderwerpen in de folder 'medische beslissingen rondom het levenseinde'.

Scroll voor meer informatie