Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Palliatieve zorg

Soms is het niet mogelijk om een patiënt beter te maken en dan zal in overleg met de patiënt en/of zijn naasten een palliatief traject gestart worden. Vaak betekent dit dat de patiënt op de IC zal overlijden.

 

Palliatie in de thuissituatie

Het kan zijn dat er bij de patiënt de behoefte bestaat om thuis te overlijden. Op de Intensive Care zijn patiënten en naasten 'te gast' en vaak zijn alle kabels, monitors en de continue aanwezigheid van de zorgverleners een belemmering om in alle rust de laatste dingen met hun geliefde te bespreken. En soms willen mensen voor de laatste keer hun huisdier, huis of tuin zien.

 

Voor wie is palliatie in de thuissituatie geschikt?

Voor een specifieke groep patiënten is het mogelijk om thuis te overlijden. Het gaat dan om 'wakkere' patiënten en het is afhankelijk van mate van de intensieve zorg, zoals beademing of bloeddrukverhogende medicatie. Daarbij moet de patiënt stabiel genoeg zijn om vervoerd te worden en het moet mogelijk zijn om thuis voldoende zorg te leveren. Als palliatie thuis mogelijk is, dan brengen een intensivist en IC-verpleegkundige met de ambulance de patiënt naar huis. In de thuissituatie staken zij de intensive care zorg en dragen ze de zorg over aan de huisarts en het specialistisch thuiszorgteam.

Scroll voor meer informatie