Gynaecologie en verloskunde
Contact Gynaecologie

Afsprakenlijn 24/7

0900 - 8186 (lokaal tarief)

Polikliniek locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

 

Polikliniek locatie Venray

routenummer 75

(0478) 52 24 36

 

Verpleegafdeling

routenummer 88

(077) 320 69 26

(077) 320 59 20

 

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

Specialist doet buikonderzoek

Ovulatie inductie: opwekken van de eisprong

De behandeling is erop gericht om met behulp van medicijnen een eisprong op te wekken: veelal wordt gebruik gemaakt van Clomid tabletten of hormooninjecties (®Menopur, ®Pregnyl).

 

Ovulatie inductie met Clomid tabletten

Clomid stimuleert de aanmaak van FSH. Vaak is het voldoende om een eisprong op te wekken. Er wordt getracht een cyclus met eisprong te bereiken die korter duurt dan zesendertig dagen. Als u na enkele cycli niet zwanger bent geworden, wordt eventueel ander onderzoek gedaan.

 

De behandeling

De behandeling begint altijd na een menstruatie. Als u geen menstruatie heeft, wordt deze opgewekt door een tablettenkuur.


In de eerste cyclus wordt op cyclusdag drie van de menstruatie door middel van een vaginale echo gekeken of er geen cystes, vochtblazen, in de eierstokken zijn. Van cyclusdag vijf tot en met negen gebruikt u de voorgeschreven hoeveelheid Clomid. Vervolgens zal met de echo gekeken worden of er een eitje rijpt en of deze ook springt (ovuleert). Afhankelijk van de eisprong zal een progesteronwaarde in het bloed worden bepaald. Uit die waarde blijkt of er een goede eisprong is geweest.


Als blijkt dat er geen eisprong is geweest, wordt er een menstruatie door middel van tabletten opgewekt en de dosering Clomid verhoogd. Als blijkt dat er wel een eisprong is geweest, wachten we af of er een menstruatie komt. Zo nee, dan kunt u een zwangerschapstest doen. Zo ja, dan kunt u dezelfde behandeling nog een keer ondergaan. Tijdens de behandeling moet u aan het begin van iedere cyclus steeds de polikliniek bellen voor een afspraak om op dag drie een uitgangsecho te laten maken.

 

Bijwerkingen

Er is een kleine kans op een meerlingzwangerschap, omdat er door lichte stimulatie van de eierstokken soms meerdere eicellen vrijkomen. Ook kunnen er tijdelijke cysten in de eierstokken ontstaan. Eventuele bijwerkingen zijn hoofdpijn, opvliegers, prikkelbaarheid, duizeligheid en stemmingswisselingen.

 

Ovulatie inductie met hormooninjecties

Soms lukt het niet met behulp van Clomid een eisprong op te wekken of u wordt behandeld met behulp van IUI. Dan wordt overgegaan op een ander middel, het zogenaamde gonadotrofine, Menopur. Dit is FSH dat van nature ook in uw lichaam voorkomt. De hormonen kunnen alleen per injectie, vlak onder de huid met een dun naaldje, worden toegediend.

 

De behandeling

De behandeling begint altijd na een menstruatie. Als u geen menstruatie heeft, wordt die opgewekt door een tablettenkuur.


Op cyclusdag drie van de menstruatie wordt er door middel van een vaginale echo gekeken of er geen cystes, vochtblazen, in de eierstokken zijn. Vanaf dag drie begint u met het dagelijks injecteren van het hormoon. De fertiliteit verpleegkundige zal u voor de behandeling een uitgebreide prikinstructie geven en tijdens de behandeling is zij voor nadere uitleg en vragen bereikbaar.


Doorgaans komt u na één week spuiten terug voor een vaginale echo. Die controle is nodig om na te gaan of er eiblaasjes groeien, en zo ja, hoeveel en hoe snel ze zich ontwikkelen. Afhankelijk van het resultaat wordt een volgende echoafspraak gemaakt en wordt een eventueel andere hormoondosering met u afgesproken.


Als er een eiblaasje van ongeveer achttien millimeter of groter gezien is, wordt de eisprong opgewekt met een injectie van een ander hormoon. Hiervoor wordt hCG, Pregnyl, gebruikt. U dient uzelf 's avonds een ampul à 5000 IE toe.  Het beste moment om dan gemeenschap te hebben, is op de dag van de hCG-injectie en de dag erna. Hierna is het afwachten of er een zwangerschap ontstaat.


Als de menstruatie zeventien dagen na de hCG-injectie nog niet is gekomen, kunt u met urine langskomen om een zwangerschapstest te laten doen. Als er wel een menstruatie optreedt, kunt u dezelfde behandeling nog een keer ondergaan.


Tijdens de behandeling moet u aan het begin van iedere cyclus steeds de polikliniek bellen voor een afspraak om op dag drie een uitgangsecho te laten maken.

Bijwerkingen Er is een verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. Als er meer dan twee follikels, eiblaasjes, groeien en er dus kans is op een grote meerling zwangerschap, zullen we geen injectie voor de eisprong voorschrijven. Omdat er door uw eigen hormonen toch een eisprong kan optreden, adviseren wij u dan om geen onbeschermde gemeenschap tot de menstruatie te hebben. Ook kunnen klachten optreden zoals prikkelbaarheid, een opgezet gevoel in de buik, pijnlijke borsten en irritatie rond de plaats van de injectie. Bovendien is er kans op een zogeheten overstimulatiesyndroom. De eierstokken met daarin veel follikels zijn dan door de behandeling te groot geworden. Om dit in de gaten te houden wordt er regelmatig een echo gemaakt. Klachten die gepaard kunnen gaan met dit overstimulatiesyndroom zijn: buikpijn, misselijkheid en toename van lichaamsgewicht. Als deze klachten optreden, kunt u contact opnemen met de arts.


Ten aanzien van de bijwerkingen voor uw gezondheid op lange termijn blijkt uit onderzoeken tot dusverre, dat er geen verhoogd risico bestaat op bijvoorbeeld eierstok kanker. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar eventuele risico’s en deze zijn dus niet volledig uitgesloten.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de afdeling Gynaecologie.

Scroll voor meer informatie