Gynaecologie en verloskunde
Contact Gynaecologie

Afsprakenlijn 24/7

0900 - 8186 (lokaal tarief)

Polikliniek locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

 

Polikliniek locatie Venray

routenummer 75

(0478) 52 24 36

 

Verpleegafdeling

routenummer 88

(077) 320 69 26

(077) 320 59 20

 

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

Specialist doet buikonderzoek

Bekkenbodemspreekuur

Veel mensen ondervinden klachten van de bekkenbodem. Bekkenbodemproblemen kunnen bestaan uit verzakkingsklachten; aandrangsklachten; (in)continentieklachten van urine of ontlasting; pijnklachten in de buik of pijnklachten bij het vrijen.

Verschillende specialismen en zorgverleners gaan over de bekkenbodem. Uw huisarts verwijst u naar het specialisme of de zorgverlener  die u het beste kan helpen.

De zorrgverleners die gaan over de bekkenbodem werken nauw samen en hebben zich verenigd  in het Bekkenbodemexpertiseteam Noord-Limburg. Zo proberen ze samen, u de juiste en passende zorg te bieden.

 

Bekkenbodemspreekuur Gynaecologie

Tijdens dit  bekkenbodemspreekuur worden vrouwen gezien met klachten van een verzakking of klachten van incontinentie. De klachten die patiënten ervaren in het dagelijkse leven zullen tijdens het spreekuur worden besproken. Soms zal het klachtenpatroon via een vragenlijst verder worden uitgediept, om goed inzicht te krijgen in de problematiek. Ook een plasdagboek, waarin patiënten gedurende 1 of 2 dagen hun plas- en drinkgedrag bijhouden, kan veel inzicht geven in bijvoorbeeld incontinentieklachten. De vragenlijst en het plasdagboek worden bij voorkeur al voor het bezoek aan het spreekuur ingevuld.

 

Onderzoek

Het onderzoek wat wordt gedaan is een gynaecologisch onderzoek waarbij de ernst van een eventuele verzakking wordt beoordeeld. Dit gebeurt met behulp van een speculum (eendebek). Tijdens het onderzoek zal de patiënte gevraagd worden flink te persen, omdat hierdoor de mate van verzakking beter zichtbaar wordt. Ook wordt gevraagd te hoesten tijdens het onderzoek zodat eventueel urineverlies zichtbaar kan worden. Vervolgens wordt de grootte van baarmoeder en eierstokken beoordeeld door middel van voelen en echoscopisch onderzoek.
 

Verzakkingsklachten

Als de verzakkingsklachten op de voorgrond staan bestaat de behandeling uit een ring of een operatie. Welke operatieve behandeling moet worden gedaan is onder andere afhankelijk van de aard van de verzakking. Is een patiënte al eerder geopereerd aan een verzakking dan wordt bij een operatie soms een “matje” gebruikt om extra stevigheid te geven aan het weefsel.

 

Incontinentieklachten

Bij incontinentieklachten wordt patiënte vaak eerst naar de bekkenfysiotherapeut verwezen voor het verstevigen van de bekkenbodemspieren. Vaak verdwijnen de incontinentieklachten hiermee geheel of gedeeltelijk. Als klachten onvoldoende verminderen wordt aanvullend urineonderzoek en een plasonderzoek (urodynamisch onderzoek) gedaan. Afhankelijk van de uitslag kan behandeling in de vorm van een operatie (plaatsen van een bandje onder de plasbuis) of medicijnen worden afgesproken.

 

Gecompliceerde bekkenbodemproblematiek

Bij gecompliceerde bekkenbodemproblematiek wordt betreffende patiënte besproken in de urogynaecologie bespreking waar een behandelplan kan worden gemaakt. Bij deze bespreking zijn ook de urologen van VieCuri aanwezig. 

Scroll voor meer informatie