Gynaecologie en verloskunde

Contact Gynaecologie

Afsprakenlijn 24/7

0900 - 8186 (lokaal tarief)

Polikliniek locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

 

Polikliniek locatie Venray

routenummer 75

(0478) 52 24 36

 

Verpleegafdeling

routenummer 88

(077) 320 69 26

(077) 320 59 20

 

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

Een groepsfoto van de gynaecologen.

Gynaecologie in VieCuri

Binnen VieCuri oefenen alle gynaecologen het vak in de volle breedte uit.

 

Omdat het specialisme steeds complexer wordt, zijn binnen de vakgroep afspraken gemaakt over aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied betekent extra kennis en vaardigheden op dat specifieke gebied. Zo zijn er gynaecologen met als aandacht gebied verloskunde, andere houden zich meer bezig met bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen.

 

Polikliniek

Op zowel de locatie Venlo als Venray kunt u terecht voor een polikliniekafspraak.
De arts met wie u deze eerste afspraak maakt, zal u verder behandelen en begeleiden bij het oplossen van de hulpvraag waarmee u naar ons toe bent gekomen. Als U behandeld bent door een van de arts-assistenten zal deze altijd overleggen met een van de gynaecologen.

 

Niet altijd uw 'eigen' arts

Het zal niet altijd mogelijk zijn om een afspraak te maken met uw 'eigen' gynaecoloog, bijvoorbeeld als deze een spoedoperatie moet uitvoeren of op congres of vakantie is. Dat geldt eens te meer voor onderzoeken die op een bepaald moment afgesproken moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Van behandelend arts veranderen

Het staat u volledig vrij om van behandelend arts te veranderen. U hoeft dat slechts (zonder opgaaf van reden) kenbaar te maken bij de polikliniekassistent bij wie u een afspraak maakt.

 

Co-assistent

Vanuit de universiteit van Maastricht (aZM) is onze afdeling gevraagd mee te werken aan de opleiding van artsen. Daarom ontmoet u mogelijk ook co-assistenten. Dit zijn studenten die in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding zijn. Ze lopen stage op onze afdelingen om inzicht en ervaring te verkrijgen in het specialisme. Zij zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking aan dit onderwijs. Het staat u echter vrij om bezwaar te maken tegen de aanwezigheid van een co-assistent bij uw bezoek aan onze spreekuren of bij een opname in het ziekenhuis.

  

Spoed afspraken via de SEH (spoedeisende hulp)

Patiënten die het ziekenhuis buiten de reguliere werkuren bezoeken via de afdeling Spoedeisende Hulp of de verloskamer, worden in eerste instantie onderzocht door de dienstdoende arts-assistent. Wanneer u op dat moment nog niet onder behandeling bent bij een van de gynaecologen, wordt de gynaecoloog die op dat moment dienst heeft als behandelend arts toegewezen.

 

Geboortecentrum

Alle zorg voor het jonge gezin is gebundeld in het geboortecentrum. Vrouwen uit de regio kunnen gedurende hun zwangerschap terecht voor zowel de ziekenhuiszorg als de reguliere verloskundige zorg. In het Geboortecentrum werken de gynaecologen en kinderartsen van VieCuri, Verloskundigenpraktijken Venlo- Blerick en Astrea en het Centrum voor Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg (CVONL) nauw samen.

Lees meer op de website van het Geboortecentrum.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer