Klinische Geriatrie

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 58 51

 

Locatie Venray

routenummer 6

(077) 320 58 51

 

Regiopoli Panningen

J.F. Kennedylaan 231

(077) 320 58 51

Patiënt met mondkapje krijgt ondersteuning met lopen van een fysiotherapeut

Onderzoek vóór een operatie of intensieve behandeling

U bent verwezen naar de klinisch geriater omdat u geopereerd gaat worden of een intensieve behandeling gaat krijgen vanwege bijvoorbeeld darmkanker, longkanker, een nieuwe knie of heup of een nieuwe hartklep. De klinisch geriater maakt een inschatting van de risico’s van deze behandeling en bekijkt of er al vóór de behandeling adviezen mogelijk zijn om de risico’s te beperken. De adviezen zijn met name gericht op een zo goed mogelijk herstel van uw functioneren na de behandeling.

 

Wat gebeurt er?

Het poliklinisch onderzoek duurt maximaal 1,5 uur. Eerst heeft u een gesprek met de klinisch geriater. Wanneer dit nog niet eerder is gebeurd krijgt u daarna een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Meestal maakt een verpleegkundige een hartfilmpje (ECG) en meet zij uw lengte en gewicht. Ook kan een verpleegkundige een aantal vragenlijsten afnemen. In de tussentijd kan de klinisch geriater zo nodig met uw begeleider praten. Afhankelijk van uw klachten en de onderzoeken die u al gehad heeft, kan het zijn dat er aanvullend onderzoek, zoals een röntgenfoto of bloedonderzoek, plaats moet vinden. Sommige onderzoeken kunnen aansluitend aan het polikliniekbezoek plaatsvinden, soms is een aparte afspraak nodig. Aan het eind van het bezoek bespreekt de klinisch geriater de uitslagen en samen stelt u een behandelplan op. U krijgt de uitslagen op papier mee. Ook uw hoofdbehandelaar en uw huisarts krijgen een brief met de uitslagen.

 

Wat neemt u mee?

  • uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs
  • de medicijnen die u gebruikt
  • uw eventuele (lees-)bril en/of gehoorapparaat
  • uw eventuele loophulpmiddel

 

Neem een naaste mee

Het is aan te raden dat u iemand meeneemt die u goed kent. Deze persoon kan u zo nodig helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten.

Scroll voor meer informatie