Klinische Geriatrie

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 58 51

 

Locatie Venray

routenummer 6

(077) 320 58 51

 

Regiopoli Panningen

J.F. Kennedylaan 231

(077) 320 58 51

Wondzorgconsulentes

Dementie

Dementie is een ziekte waarbij er onder andere achteruitgang van het geheugen, denkvermogen, het praktisch handelen en verandering in het gedrag gaat optreden. Geheugenproblemen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen problemen in het geheugen voor. Er kunnen onder andere ook problemen zijn met taal, uitvoeren van handelingen, planning en besef van tijd. Gedragsveranderingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit passiviteit, onrust en agressie. Er wordt pas over dementie gesproken als de klachten zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijkse leven beïnvloeden.

 

Oorzaak van dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Dementie is een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast waardoor iemands verstandelijke vermogens achteruitgaan. Diverse ziekten kunnen dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak. Andere vormen van dementie zijn onder andere vasculaire dementie, lewy body dementie, en frontotemporale dementie.

 

Leeftijd

Dementie kan op alle leeftijden voorkomen. Leeftijd speelt wel een rol: hoe ouder u wordt, hoe groter de kans dat u dementie krijgt. Bij jonge mensen is dementie vaker erfelijk of heeft het een zeldzamere oorzaak.


Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is bij 60 tot 70% de oorzaak van dementie en komt vooral boven de 70 jaar voor. De ziekte wordt veroorzaakt door een abnormale eiwitstapeling in de hersenen met afname van hersencellen als gevolg. Mensen met de ziekte van Alzheimer hebben vooral last van probleemen met het kortetermijngeheugen. De ziekte heeft een geleidelijke achteruitgang waarbij de invloed op het dagelijkse handelen steeds groter wordt. Bij minder dan 5% betreft het een erfelijke variant, in dat geval ontstaat de ziekte op jonge leeftijd (gemiddeld tussen de 30 en 50 jaar) en komt het bij meerdere personen in de familie voor.

 

Behandeling

De ziekte van Alzheimer is niet te genezen, maar in sommige gevallen wel tijdelijk te remmen. Er zijn medicijnen die bepaalde symptomen bestrijden, maar de reactie hierop is bij iedereen verschillend. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze medicijnen. Dit is afhankelijk van de voorgeschiedenis en andere medicatie. Een behandeling met deze medicijnen (rivastigmine, galantamine en memantine) moet altijd door de specialist gebeuren. De klinisch geriater houdt de voortgang van de ziekte en de reactie op de medicijnen bij en controleert of er geen bijwerkingen zijn. Levensstijladviezen zijn ook belangrijk, zoals geestelijk en lichamelijk actief blijven en zorgen voor een goede voedingstoestand. De Klinische Geriatrie behandelt mensen met de ziekte van Alzheimer op onze Geheugenpoli. Meer lezen over de Geheugenpoli.

 

Vasculaire dementie

Van alle mensen met dementie heeft ongeveer 20% vasculaire dementie. Bij vasculaire dementie zijn er problemen in het geheugen, stemming of gedrag door schade aan de bloedvaten van de hersenen, bijvoorbeeld door een beroerte. De ziekte verloopt vaak stapsgewijs. Het karakter kan veranderen. Vaak verandert ook het lopen door de schade aan de hersenen.

 

Behandeling

Vasculaire dementie is helaas niet te genezen. Wel wordt geprobeerd om negatieve invloeden zoals een te hoge bloeddruk, verhoogd suiker- en cholesterolgehalte te behandelen. Ook zijn levensstijladviezen belangrijk, zoals voldoende lichaamsbeweging en een goede voedingstoestand.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over andere vormen van dementie kunt u kijken op de website website van Allzheimer Nederland.

 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer