Fysiotherapie
Contactgegevens Fysiotherapie
Patiënt met mondkapje krijgt ondersteuning met lopen van een fysiotherapeut

Fysiotherapie tijdens uw opname

Door een aandoening waarvoor u bent opgenomen, kan het zijn dat u problemen krijgt op het gebied van bewegen. Dagelijkse activiteiten als zitten, staan, lopen en traplopen kunt u minder goed uitvoeren of u heeft er hulpmiddelen bij nodig. Fysiotherapie kan dan zinvol voor u zijn. Fysiotherapie wordt ook ingeschakeld bij longproblemen waarbij het ophoesten van slijm een probleem is.

 

De fysiotherapeut komt op alle verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis: 

 

Bezoek van de fysiotherapeut

Bij het eerste contact vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door middel van onderzoek en door het stellen van vragen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Veel fysiotherapeuten werken met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk reageert elk mens weer anders. Het kan zijn dat u meerdere fysiotherapeuten ziet tijdens uw verblijf.

 

Oefentherapie

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Dit is bedoeld om bijvoorbeeld de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden, spierkracht te vergroten, een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te verkrijgen en soms om een betere ademhalingstechniek te leren. Het is belangrijk om ervan bewust te worden wat de beste manier van bewegen is en om vertrouwen te krijgen in het lichaam. De fysiotherapeut bespreekt wat u zelfstandig of met begeleiding kunt doen.

 

Preventie

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. We ondersteunen u om zelf voldoende en verantwoord te gaan bewegen om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen.

 

 fsyio-bedfiets      fysio-bedfiets-arts

Scroll voor meer informatie