Dialyse
Contact

Locatie Venlo

routenummer

(077) 320 59 15

 

Locatie Venray

routenummer 91

(077) 320 65 89

Dialyse Patiënt

Dialyse in VieCuri

De dialyseafdeling van VieCuri is verdeeld over de twee locaties Venlo en Venray met een totaal van 30 dialysestoelen. Onze nefrologen en dialyseverpleegkundigen werken op beide locaties.

 

Wij ondersteunen u in de periode vóór de dialyse (predialyse). Maar ook tijdens dedialyse bij de hemodialyse en peritoneaaldialyse. Dit zijn beide vormen van een 

nierfunctievervangende therapie. Ook ondersteunen wij u wanneer u een niertransplantatie ondergaat. 

 

Op de dialyse werken naast de specialisten en verpleegkundigen ook andere medewerkers. Het Medisch Maatschappelijk werk biedt psychosociale hulpverlening aan u en aan uw leefomgeving als u moet starten met dialyse, of als u reeds gestart bent. De geestelijk verzorger is er voor u en uw naasten op de dialyseafdeling, ongeacht uw levensbeschouwing. Voor alles wat u bezighoudt, van de kleine dagelijkse dingen tot het begeleiden van uw (indringende) levensvragen en ethische dilemma's. De diëtist begeleidt u met uw dieet. Zij kan u adviseren hoe u het beste met de leefregels rondom voeding kan omgaan. Indien wenselijk begeleidt de psycholoog u bij de verwerking, psychische oorzaken en gevolgen van uw ziekte. 

Scroll voor meer informatie