Dialyse
Contact

Locatie Venlo

routenummer

(077) 320 59 15

 

Locatie Venray

routenummer 91

(077) 320 65 89

Dialyse Patiënt

Contact

Contactgegevens Dialyse
Locatie Routenummer Telefoonnummer  Bereikbaar
Venlo 94 (077) 320 59 15 maandag t/m zaterdag van 7.30 tot 20.00 uur
Venray 91 (077) 320 65 89 maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 tot 20.00 uur en op dinsdag, donderdag en zaterdag van 7.30 tot 17.00 uur.

 

Noodgevallen

Buiten openingstijden is er bij noodgevallen een dialyseverpleegkundige bereikbaar via telefoonnummer (077) 320 55 55.

 

Een afspraak maken

Predialyse

Voor het maken van een afspraak op de predialyse poli met de verpleegkundig specialist predialyse of de predialyseverpleegkundige, kunt u zich richten tot de secretaresse van de dialyseafdeling, locatie Venlo (077) 320 59 15.

 

Peritoneaaldialyse

Voor het maken van een afspraak op de peritoneaaldialysepoli met de peritoneaaldialyseverpleegkundige kunt u zich richten tot de secretaresse van de dialyseafdeling in Venlo op telefoonnummer (077) 320 59 15.

 

Polibezoek internist-nefroloog

Voor een maken of wijzigen van een afspraak bij dr. Luik, dr. van Kuijk of dr. Hermans kunt bellen met de polikliniek Interne Geneeskunde. Voor een eerste bezoek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts zal de verwijsbrief naar ons toe sturen. U krijgt vervolgens schriftelijk bericht over uw afspraak.
 

Thuishemodialyse of Thuishemodialyse met meerzorg

Heeft u interesse in Thuishemodialyse of Thuishemodialyse met meerzorg dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren via telefoonnummer (077) 320 65 88.

Bekijk de website van Vitaal Thuisdialyse.

 

Gastdialyses

Wilt u informeren naar de mogelijkheden voor een gastdialyse dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren via telefoonnummer (077) 320 59 15.

Scroll voor meer informatie