Dialyse
Contact

Locatie Venlo

routenummer

(077) 320 59 15

 

Locatie Venray

routenummer 91

(077) 320 65 89

Dialyse Patiënt

Behandelingen

Predialyse

In de periode voor de dialyse, de predialyseperiode, wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de dialyse. Samen met de nefroloog en de verpleegkundig specialist wordt bekeken welke dialysebehandeling het beste bij u past. De verpleegkundig specialist coördineert en begeleidt u in deze fase voorafgaand aan de dialyse. Een predialyse verpleegkundige geeft u voorlichting over de diverse vormen van dialyse en ondersteunt de verpleegkundig specialist in haar werkzaamheden.
 

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed gezuiverd via een kunstnier en een dialysemachine. Via een toegang tot de bloedbaan (met een naald of een slangetje) wordt het bloed uit het lichaam gehaald en via de dialysemachine door de kunstnier gepompt. Dit gebeurt in het dialysecentrum, meestal 3 keer per week gedurende ongeveer 4 uur. De dialyseverpleegkundige begeleidt u bij de dialysebehandeling.

 

Thuishemodialyse

Na een trainingsperiode kan hemodialyse thuis plaatsvinden onder begeleiding van een partner of dialyseassistent. Dit kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden. Er is ook een mogelijkheid tot hemodialyse thuis onder begeleiding van een dialyseverpleegkundige.

 

Lees meer in de folder Thuisdialyse of op www.vitaaldialyse.nl.

 

Peritoneaaldialyse

Bij peritoneaal dialyse (buikspoeling) wordt het bloed gezuiverd via vloeistof in de buikholte. Via een permanent slangetje in de buikholte wordt dialysevloeistof ingebracht in de buikholte. Via het buikvlies worden dan afvalstoffen uit het bloed naar de dialysevloeistof in de buikholte getransporteerd. De buikspoeling vindt elke dag in de thuissituatie plaats, overdag of nachts. De peritoneaaldialyse verpleegkundige begeleidt u bij de peritoneaaldialyse. Zij leidt u op om thuis zelf peritoneaaldialyse te doen en begeleidt u in de verdere behandeling. Indien nodig is ondersteuning vanuit de thuiszorg mogelijk.

 

Niertransplantatie

Indien u in aanmerking komt voor een niertransplantatie, dan wordt deze uitgevoerd in het academisch ziekenhuis in Maastricht of Nijmegen.

Scroll voor meer informatie