Contact

(045)  528 34 00

 

Locatie Venlo

Meldbalie op routenummer 56

Patiënt in wachtruimte

DCD Kenniscentrum (Kinderrevalidatie)

Het DCD-kenniscentrum is een onderdeel van het Centrum voor Revalidatie van VieCuri. Binnen de afdeling kinderrevalidatie is een speciaal kinderteam dat zich richt op het onderzoek en de behandeling van kinderen met DCD.

 

DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als Stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen.

 

Kinderen met DCD vertonen onhandige motoriek wat mogelijk te maken kan hebben met bijvoorbeeld coördinatieproblemen, een te lage of juist te hoge spierspanning, overbeweeglijke gewrichten, problemen met planning of een grote bewegingsonrust. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op. Als uw kind te maken heeft met DCD, kan dit grote gevolgen hebben voor zijn/haar leven.


Het is belangrijk motorische problemen van kinderen met DCD vroeg te signaleren. Een groot gedeelte van deze kinderen leert met de problemen om te gaan.

 

Vragen

Welke problemen kan een kind met DCD hebben? 
Hoe wordt de diagnose gesteld?

Hoe herken je DCD en wat zijn de mogelijkheden?
Wat te doen bij het vermoeden van DCD?

Keurmerken
logo keurmerk JCI

Scroll voor meer informatie