Contact Chirurgie

Locatie Venlo

routenummer 75

(077) 320 68 80

 

Locatie Venray

routenummer 12

(0478) 52 24 08

Locatie Venlo

(077) 320 59 30

 

Locatie Venray

(0478) 52 21 30

Locatie Venlo
(077) 320 64 11

routenummer 39

 

Locatie Venray

(0478) 52 21 30

routenummer 84

Operatie

Verpleegkundig consulenten coloncare

De verpleegkundig consulenten coloncare zijn Wilma Klerken, Ingrid Hendrix en Nicole Metselaars. Zij begeleiden bij darmkanker en bij stomazorg.

 

Darmkanker

De verpleegkundig consulenten coloncare begeleiden u als de diagnose darmkanker is vastgesteld. Zij begeleiden u vanaf de onderzoeksdag (CRC-dag) voor verdere diagnostiek om het behandeltraject te verduidelijken, tot de voorbereidingen op de operatie en de periode na de operatie.

 

De verpleegkundig consulent coloncare:

 • Geeft adviezen, voorlichting en ondersteuning bij vragen over uw ziekte, de verwerking en/of de behandeling.

 • Vertelt u wat u kunt verwachten bij een opname in het ziekenhuis.

 • Neemt vóór de opname contact met u op om eventuele vragen door te nemen en zo nodig te stomaplaats voor de operatie te markeren.

 • Houdt na de operatie contact met u om te informeren hoe het thuis gaat na de operatie.

 

De verpleegkundig consulent coloncare is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig voor de patiënt gedurende het hele traject. Ze houdt contact met de patiënt en zorgt ervoor dat het traject zo voorspoedig mogelijk verloopt.

 

Informatie op maat: MediMapp

De verpleegkundig consulent coloncare geeft u tijdens de afspraken informatie over de diagnose en de behandeling. Om thuis deze informatie rustig na te kunnen lezen, krijgt u toegang tot een eigen digitale omgeving: MediMapp. Meer lezen over MediMapp.

 

Stomazorg

De verpleegkundig consulent coloncare geeft ook begeleiding wanneer u (mogelijk) een stoma krijgt. De verpleegkundig consulent coloncare geeft u:

 • Voorlichting over het hebben en of het krijgen van een darmstoma.
 • Informatie over wat het betekent om met een stoma te leven.
 • Begeleiding, voorlichting en instructie bij de stomaverzorging.
 • Ondersteuning tijdens de opname.
 • Trainingen voor u en uw naaste(n). Deze trainingen krijgt u tijdens de opname met als doel uw zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten.
 • Nazorg en controle na de operatie.
 • Informatie over vergoedingen en patiëntenverenigingen.
 • Advies over materialen en hulpmiddelen.
 • Bestelt het stomamateriaal voor thuis als u het ziekenhuis mag verlaten.
 • Advies en behandeling bij problemen en vragen over bijvoorbeeld huidirritatie en lekkage.
 • Praktische tips hoe u kunt omgaan met uw stoma op vakantie, tijdens het sporten en op het werk. 
 • Voorlichting aan partner en/of familieleden.
 • Geeft informatie over darmspoelen bij een colostoma.
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak