Contact Chirurgie

Locatie Venlo

routenummer 75

(077) 320 68 80

 

Locatie Venray

routenummer 12

(0478) 52 24 08

Locatie Venlo

(077) 320 59 30

 

Locatie Venray

(0478) 52 21 30

Locatie Venlo
(077) 320 64 11

routenummer 39

 

Locatie Venray

(0478) 52 21 30

routenummer 84

Dikke darmkanker (Colorectaal carcinoom)

Zorgtraject rond darmkanker

VieCuri levert topklinische zorg in het zorgtraject rondom darmkanker en heeft een voortrekkersrol in het traject bij ouderen. Daarom is de behandeling van darmkanker opgenomen in het zorgregister van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Om in dit register te worden opgenomen moet aan verschillende uitgangspunten worden voldaan. Meer hierover leest u op de site van de STZ

 

Het team

Een team van artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen begeleidt en behandelt patiënten met darmkanker. Het team dat bestaat uit onder meer MDL-artsen, chirurgen, internisten, radiotherapeuten en verpleegkundig consulenten coloncare staat onder aanvoering van chirurg Dr. Joop Konsten.

Na de verdenking op of de diagnose van dikke darmkanker wordt direct een onderzoeksdag gepland.

 

Onderzoeksdag

Op deze dag worden alle noodzakelijke (aanvullende) onderzoeken gedaan. De meeste uitslagen zijn op het einde van deze dag bekend. Tijdens deze dag vindt bij patiënten ouder dan 70 jaar een zogenaamde geriatrische screening plaats. Zo vindt een risico inschatting plaats van een operatie. De klinisch geriater geeft zo nodig aanvullende adviezen. Als het nodig is wordt ook de conditie van de patiënt verbeterd. Het doel hiervan is om complicaties bij de operatie te voorkomen en een vlot herstel na de operatie mogelijk te maken.

 

De oudere patiënt nazorgplan

Omdat bekend is dat bij patiënten ouder dan 70 jaar de kans op complicaties en zelfs de kans op overlijden na de operatie groter is dan bij de jongere patiëntengroep houden we deze groep zowel voor als na de operatie beter in de gaten. Vooral de eerste 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis zijn erg belangrijk. Daarom heeft VieCuri een unieke transmurale samenwerking met de huisartsen uit de regio ontwikkeld in de vorm van het “CRC-70+ Nazorgplan”. De huisarts bezoekt de patiënt regelmatig en houdt, samen met de chirurgen, actief het verdere herstel van de patiënt in de gaten. Vooral ook omdat de huisarts de patiënt het beste kent. Met het ontslag van de patiënt ontvangt de huisarts een ontslagbrief waaraan een vragenlijst is toegevoegd. Deze kan hij/zij of een praktijkondersteuner samen met de patiënt 2 weken, 6 weken en 14 weken na ontslag gebruiken als checklist. Zo wordt sneller duidelijk of er actie nodig is: door de huisarts zelf in overleg met chirurg en/of geriater of actie door de chirurg en/of geriater.

 

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van een eerste wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat deze aanpak positieve resultaten oplevert waarbij met name de kwaliteit van leven als beter wordt ervaren door de patiënt. Daarnaast zijn minder heropnames nodig (feitelijk aantoonbaar).

Daarnaast doen we op uitgebreide schaal, ook in samenwerking met andere ziekenhuizen en instellingen, wetenschappelijk onderzoek naar dikke darmkanker bij ouderen. Met name hoe patiënten nog fitter door de operatieve fase kunnen komen en daarnaast onderzoeken we factoren die van invloed zijn op kwaliteit van leven, de prognose en complicaties na behandeling.

 

Prevalidatietraject

Prevalidatie is een samenvoeging van de woorden pre (voor) en revalidatie (gezond maken). Met andere woorden, we willen u helpen fitter te worden in voorbereiding op uw operatie. VieCuri biedt u een traject aan om fitter uw operatie in te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat prevalidatie de opnameduur verkort, er minder complicaties optreden en patiënten sneller herstellen. Lees meer.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken