Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

Spasticiteit

Veel mensen lijden aan toenemende spierspanning of spierspasmen, oftewel spasticiteit. Er zijn verschillende definities voor spasticiteit. De meest gebruikte definitie is die van Lance (1980)*: 'Spasticiteit is een stoornis in de motoriek waarbij er een snelheidsafhankelijke toename is van de rekreflex van spieren op basis van verhoogde prikkelbaarheid van de rekreflex en waarbij de spasticiteit een onderdeel is van een bovenste motorneuron syndroom.'

 

Het betekent dat de spieren in uw armen en benen erg stijf en zwak aanvoelen. Het is moeilijk ze naar behoren te bewegen en controle uit te oefenen over de meer gecompliceerde bewegingen. Het is ook mogelijk dat spieren bewegen en samentrekken hoewel u dat niet wilt. In sommige gevallen heeft u hier weinig hinder van, in andere gevallen kunt u echter fors beperkt worden door dit spasme. Dat kan problemen veroorzaken in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met aankleden, gaan zitten of juist gaan staan. Met behulp van revalidatie kan de spierspanning verminderen en worden oplossingen gevonden voor het dagelijks handelen.

 

Voor wie is de behandeling bedoeld?

De meest voorkomende aandoeningen die tot spasticiteit kunnen leiden zijn onder andere:

 • Cerebro Vasculair Accident (CVA)
 • Cerebrale Parese (CP)
 • Traumatisch hersenletsel
 • Dwarslaesie
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)
 • Infecties en tumoren van het centrale zenuwstelsel

 

Welke revalidatiebehandeling kunnen wij u aanbieden?

De revalidatieafdeling van VieCuri heeft een zorgpad spasticiteit ontwikkeld.
Dit betekent dat er zorgvuldig en gestructureerd uw problemen t.a.v. spasticiteit in kaart worden gebracht door de revalidatiearts en eventueel door een fysiotherapeut en/of ergotherapeut. Na deze screening vindt er een gesprek met de revalidatiearts plaats, waarin het behandeladvies met u wordt besproken.

 

Met welke disciplines u tijdens het revalidatieprogramma spasticiteit te maken krijgt, is afhankelijk van de ervaren problemen en van de gekozen behandeling. Hieronder ziet u een overzicht van de behandelmethoden en de daarbij behorende behandelaren. Uiteraard kan voor meerdere behandelingen gekozen worden als dat in uw situatie noodzakelijk is.

 

 • Oefentherapie: fysiotherapeut of ergotherapeut
 • Medicijnen/Injecties: revalidatiearts, eventueel huisarts en/of neuroloog.
 • Spalken: revalidatiearts, orthopedisch instrumentmaker, fysiotherapeut, ergotherapeut en eventueel gipskamer.
 • Schoenvoorziening: revalidatiearts, fysiotherapeut, orthopedische schoenmaker.

 

Verwijzing

U wordt via uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar de revalidatiearts.

 

Expertise en samenwerking

Orthopedisch instrumentmaker
Orthopedisch schoenmaker
Laurentius Ziekenhuis Roermond

* Bron: Lance J.W. (1990), What is spasticity? Lancet, 335(1): 606

 

Scroll voor meer informatie