Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

Oncologie

Landelijk is de oncologische revalidatie als volgt verdeeld:

1. enkelvoudige oncologische revalidatie
2. meervoudige oncologische revalidatie
3. complexe oncologische revalidatie

 

Op de Revalidatiedagbehandeling van VieCuri bieden we complexe oncologische revalidatie aan.

 

Complexe oncologische revalidatie bieden we aan als er sprake is van

1. een oncologische hoofddiagnose
2. waarbij de klachten en symptomen dermate complex/ernstig zijn dat ze succesvolle deelname aan de enkelvoudige of meervoudige revalidatie in de weg staan
3. en interdisciplinaire behandeling wenselijk wordt geacht

 

Waar meervoudige oncologische revalidatie zich richt op zorg nadat de oncologische behandeling afgesloten is en bedoeld is voor mensen die in opzet curatief behandeld zijn, kan complexe oncologische zorg zich óók richten op de palliatieve fase en al starten tijdens de primaire behandeling.

 

Herkent u zich in onderstaande problemen, dan zou complexe oncologische revalidatie mogelijk iets voor u kunnen betekenen.

 • U heeft nog geen goede balans gevonden in belasting en belastbaarheid, waardoor verminderde conditie, pijnklachten, stemmingsproblemen, depressie en/of angst u belemmeren.
 • Vermoeidheid.
 • U heeft een hulpvraag ten aanzien van sociaal maatschappelijk functioneren: verwerking, deelname aan sociaal maatschappelijk verkeer, mantelzorg ondersteuning
 • U ervaar weinig toekomstperspectief.
 • Er zijn meerdere gezondheidsproblemen.

 

Wanneer is het niet verstandig deel te nemen aan de complexe revalidatie?

Complexe oncologische revalidatie kan beter niet gestart worden wanneer er sprake is van ernstige psychische problematiek die zodanig op de voorgrond staat dat het de revalidatiebehandeling belemmert of als de hulpvraag niet opgepakt kan worden door het behandelteam. Ook als de patiënt in de terminale palliatieve fase zit, zal niet meer gestart worden met complexe oncologische revalidatie

 

Welke revalidatiebehandeling kunnen wij u aanbieden?

Binnen de complexe oncologische revalidatie willen we graag ondersteuning bieden in de transitiefase van de patiënt met kanker naar een fase waarin het leven opnieuw vorm gegeven wordt en zo goed mogelijk geleefd wordt met de gevolgen van ziekte en behandeling. Ook als er nog restklachten zijn moeten patiënten de draad van een aangepast leven weer op kunnen/leren pakken. Het is een proces van opnieuw koers bepalen om op een zelfgekozen manier mee te kunnen blijven doen in de maatschappij en dit zal in het overgrote deel bereikt worden door middel van leren, met vallen en opstaan. Revalidatie is een (para)medisch traject èn een leertraject! Je kunt het zien als nascholing op hernieuwde participatie (bron: Inge Vuijk, revalideren is leren)

 

Vaak bestaat er bij patiënten behoefte aan erkenning van het ervaren leed.
Hier aandacht aan schenken is een eerste stap om aanspraak te kunnen gaan maken op een andere, meer dynamische benadering van gezondheid en ziekte. Patiënten willen graag de regie houden of het vermogen hiertoe hervinden en pleiten voor ‘shared decision making’. We willen hen helpen dit vermogen te ontwikkelen, hun veerkracht en weerbaarheid helpen versterken

 

Wij bieden u een multidisciplinair revalidatie programma dat gemiddeld 3 maanden duurt en individueel wordt aangeboden. Standaard zijn fysiotherapie, ergotherapie en medisch maatschappelijk werk betrokken, dit kan aangevuld worden met bijvoorbeeld psychologie, logopedie en diëtiek. De revalidatiebehandeling zal circa 2 a 3 x per week plaats vinden, waarbij therapieën zo efficiënt mogelijk gepland worden.

 

Verwijzing

U wordt via uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar de revalidatiearts.

 

Expertise en samenwerking

Als de complexe oncologische behandeling niet meer nodig is, maar u nog niet volledig uitbehandeld bent, werken wij nauw samen met therapeuten in de eerste lijn in deze regio.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak