Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

MS

MS (multiple sclerose) is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De isolatielaag rondom de zenuwen wordt aangetast. Hierdoor kan het zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed meer verwerken. Patiënten kunnen hierdoor diverse ‘uitvalsverschijnselen’ krijgen: bijvoorbeeld krachtsverlies, extreme moeheid,  geheugenproblemen, minder goed zien, incontinentieproblemen.

 

MS is niet te genezen, maar medicatie kan het verloop van de ziekte vertragen of stabiliseren. Goede zorg en begeleiding zijn belangrijk voor het inpassen van de ziekte in het dagelijks leven. MS is immers een ingrijpende aandoening, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Naast lichamelijke klachten brengt de diagnose ook veel onzekerheid met zich mee.
MS verloopt voor iedereen anders.

 

Wat bieden wij?

Een revalidatiearts kan adviezen geven die het leven met MS gemakkelijker maken, zo nodig door het inschakelen van een team van gespecialiseerde therapeuten. Zo’n team heeft VieCuri en is samengesteld uit fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, diëtist en psycholoog. Revalidatie kan in alle fases van de aandoening in beeld komen: na diagnosestelling, tijdens/na schub periode, in een meer chronische fase.

 

Samen met u bekijken we wat uw vragen en mogelijkheden zijn en gaan we gericht aan het werk. De mogelijkheden hangen onder andere af van de beperkingen als gevolg van de MS, uw conditie, uw motivatie en het optreden van eventuele complicaties of andere aandoeningen.

 

Verschillende trainingen en onderwerpen kunnen aan bod komen. Bijvoorbeeld:

 • uitvoeren van dagelijkse handelingen
 • omgaan met vermoeidheid
 • omgaan met pijn, spasticiteit
 • verslikken
 • staan en lopen
 • verwerking
 • voorzieningen
 • partner en familie
 • sport
 • werk
 • veranderingen in sexualiteit

 

De revalidatie zal veelal poliklinisch plaats vinden op onze afdeling en de meeste behandelingen zijn individueel. We richten ons eerst op de hulpvraag en kijken dan naar de mogelijkheden. Gezamenlijk bepalen we welke therapieën voor u van belang zijn en met welke haalbare doelen we binnen een gestelde periode aan de slag gaan. Gemiddeld komt u 2 of 3 uur per week een paar uur revalideren, gedurende 2-4 maanden.


Er vindt regelmatig afstemming en overleg plaats met collega’s als neuroloog, MS verpleeg-kundige, incontinentieverpleegkundige, 1e lijns fysiotherapeuten, orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker.
Wilt u een afspraak maken bij een revalidatiearts, vraag dan de huisarts of neuroloog om een verwijzing.


Websites voor meer informatie

www.msvereniging.nl
www.toekomstmetms.nl
www.msresearch.nl
www.hersenstichting.nl
www.mszorgnederland.nl
www.levenmetms.nl
www.ms-anders.nl
www.revalidatieapps.nl: multiple shaker app
www.stichtingseptember.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak