Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

CVA

Cerebro Vasculair Accident (CVA)

Elk jaar krijgen in ons land naar schatting 26.000 mensen een beroerte. De vakterm voor een beroerte is CVA (= Cerebro Vasculair Accident). In het Engels heet dit 'Stroke'.


Bij een beroerte zijn twee vormen te onderscheiden:

 • Een herseninfarct waarbij de hersenen weinig of tijdelijk geen zuurstof krijgen. Dit wordt veroorzaakt door een stolsel of dichtgeslibd bloedvat in de hals of hersenen.
 • Een hersenbloeding waarbij een bloedvat in de hersenen scheurt of open knapt. Het bloed hoopt zich op in het hersenweefsel.


Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt als gevolg van een beroerte, hersentumor, hersenkneuzing, hersen(vlies)ontsteking of zuurstoftekort in de hersenen door bijvoorbeeld een hartstilstand.

 

Er kan hierdoor sprake zijn van:

 • lichamelijke beperkingen (zoals halfzijdige verlamming, evenwichtsstoornis, problemen met lopen of dingen vastpakken)
 • problemen met praten, begrijpen of onthouden
 • cognitieve problemen zoals concentratieproblemen
 • verandering van karakter


VieCuri Centrum voor Revalidatie biedt deskundige begeleiding en advies op alle gebieden waar problemen zijn ontstaan, onder andere op gebied van werk, hobby’s, sport en toegankelijkheid van de woning.

 

Cognitieve revalidatie

Niet Aangeboren Hersenletsel, bijvoorbeeld door een CVA, heeft vaak gevolgen voor het vermogen om te leren en te begrijpen (de cognitie) en voor de psyche. Deze gevolgen zijn minder zichtbaar, waardoor niet iedereen ze voldoende herkent en erkent. Dat geldt zowel voor de revalidant zelf als voor zijn of haar omgeving.


De revalidant kan last hebben van:

 • geheugen- of aandachtstekorten
 • spanningsklachten
 • hoofdpijn
 • slaapstoornissen
 • moeilijk te duiden klachten ("het gaat allemaal niet meer")
 • veranderingen in stemming of gedrag
 • moeizamere contacten met anderen
 • problemen met gewone dagelijkse handelingen

 

Soms brengen partner of andere naasten klachten naar voren: de revalidant is niet meer zoals vroeger, hij of zij vergeet meer, is snel boos of komt tot niets. De gevolgen voor het functioneren in het gezin, in sociale contacten, tijdsbesteding of werk worden steeds beter zichtbaar. De revalidant trekt zich vaker terug uit maatschappelijke rollen. Cognitieve revalidatie geeft hierover kennis en inzicht. De revalidant leert er omgaan met de beperkingen en op een andere manier ermee leven.


Werken aan uw mogelijkheden

Door NAH kan uw leven plotseling erg veranderd zijn. In het begin worden vooral de onmogelijkheden duidelijk. Samen met u werken we aan de dingen die u nog wel kunt of in ieder geval kunt leren. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat u weer zoveel mogelijk het leven van voorheen kan oppakken en, indien dit niet meer mogelijk is, zoeken we samen met u naar een nieuw evenwicht.

 

Partners

Uw partner en mensen in uw naaste omgeving hebben een belangrijke rol in uw revalidatieproces. Daarom betrekken we partners en belangrijke naasten zoveel mogelijk bij de therapie, zodat zij u thuis kunnen ondersteunen. Ook besteden we aandacht aan de moeilijkheden die u en uw partner of andere naasten kunnen tegenkomen.

 

Revalidatie dagbehandeling

U kunt in aanmerking komen voor Revalidatie behandeling, als u na hersenletsel nog problemen hebt op een of meer van de volgende gebieden: bewegen, praten, denken en waarnemen. De gevolgen hiervan beïnvloeden uw dagelijks leven, maar u bent wel in staat bent om veilig thuis te verblijven.

 

Viecuri Centrum voor Revalidatie biedt u een behandeling op maat, waarbij de meest recente landelijke richtlijnen worden gevolgd. U wordt behandeld door een
gespecialiseerd team onder leiding van een revalidatiearts. Voor een goed herstel zijn niet alleen de oefeningen bij de therapieën belangrijk. Ook het dagelijks zelf oefeningen doen is van belang.

 

Behandelteam

Het behandelteam kan, naast uw revalidatiearts, bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, medische psycholoog en diëtist.


Het team komt regelmatig bij elkaar om uw vorderingen door te spreken. Samen bekijken zij uw hulpvraag, het kernprobleem, de behandeldoelen en prognose. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt voor de komende periode, waarbij we rekening houden met uw wensen en behoeften. De bevindingen worden aan u teruggekoppeld.

De volgende disciplines zijn werkzaam op de Revalidatie dagbehandeling:


Revalidatiearts

De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke van de behandeling. Verder behandelt de revalidatiearts eventuele complicaties zoals spasticiteit, (zenuw)pijn en depressie.

 

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut oefent met u dagelijkse handelingen zoals lopen, traplopen en het dragen en verplaatsen van voorwerpen met optimale inschakeling van de aangedane zijde.


U werkt aan het opnieuw aanleren van balans, evenwicht en bewegingscoördinatie.
De fysiotherapeut bekijkt of u een loophulpmiddel of een ondersteuning van de voet nodig heeft. Door middel van oefenschema`s werkt u aan uw conditie en opbouw van kracht binnen uw grenzen van belastbaarheid. Er wordt ook aandacht besteed aan het veilig verplaatsen, zowel binnenshuis als buitenshuis, te voet of op de fiets.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut oefent met u allerlei dagelijkse activiteiten, zodat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich op de praktische gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, waarbij gekeken wordt naar veiligheid, efficiency en zelfstandigheid.

 

Wanneer een handeling niet lukt, onderzoekt u samen met de ergotherapeut waardoor dit wordt veroorzaakt. Soms lukken activiteiten niet door lichamelijke problemen,
bijvoorbeeld doordat u een arm en/of been niet goed kunt gebruiken. De ergotherapeut kan dan activiteiten met u oefenen, u een andere manier van handelen aanleren of oefenen met hulpmiddelen. Ook door cognitieve/mentale problemen kunnen activiteiten niet lukken, zoals vermoeidheid of problemen met het geheugen en/of met plannen. De ergotherapeut zoekt dan samen met u naar praktische oplossingen, bijvoorbeeld het nemen van meer rust of u te leren hoe u uw activiteiten over de dag of week kunt verdelen. Daarnaast kan de ergotherapeut advies geven over benodigde voorzieningen, bijvoorbeeld een rolstoel of woningaanpassing.

 

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen op het gebied van communicatie, eten en drinken. Er wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het zoeken naar woorden, spreken, het begrijpen van taal, lezen en inhoudelijk schrijven. Communiceren met mensen om u heen is een belangrijk aandachtsgebied. Bij eet- en drinkstoornissen richt de behandeling zich op houdingsverbetering, aanpassen van de manier van slikken of aanpassen van de voeding.

 

Medisch Maatschappelijk werker

Door het hersenletsel is uw leven ingrijpend veranderd. Veel is niet meer vanzelfsprekend. Dit kan gevolgen hebben voor u en de mensen in uw omgeving. De problemen die hierdoor ontstaan, kunt u bespreken met de maatschappelijk werker. Deze bekijkt met u hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Verder ondersteunt de maatschappelijk werker u bij de aanvraag van eventuele zorg.

 

Medische Psycholoog

Hersenletsel brengt behalve lichamelijke veranderingen ook vaak veranderingen met zich mee in onze cognitieve vermogens, gedrag of emotie. Met cognitieve vermogens bedoelen wij aandacht en concentratie, tempo van informatieverwerking, de visuele waarneming, geheugen of vermogen tot plannen en organisatie. De neuropsycholoog is op dit gebied gespecialiseerd en helpt u deze veranderingen en de mogelijke gevolgen ervan voor het dagelijkse leven, duidelijk te krijgen. Zo nodig vindt hiervoor een neuropsychologisch onderzoek plaats. Wanneer sprake is van beperkingen in cognitie, emotie of gedrag kan een neuropsychologische behandeling worden gestart. Deze bestaat uit gesprekken bij de psycholoog en wordt in het geval van cognitieve beperkingen aangevuld met begeleiding door de cognitief revalidatietherapeut. De psycholoog kan u ook begeleiden bij eventuele bijkomende depressieve klachten of angstproblematiek.

 

Samenwerkingsverbanden

 • VieCuri maakt in de regio Venlo-Venray deel uit van de CVA-ketenzorg. Informatie
  hierover kunt u vinden op de site van CVA Keten regio Noord-Limburg.
 • Professionals in NAH: Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren
  Hersenletsel en hun omgeving
 • Effectyf: Effectyf verzorgt re-integratie en coachingstrajecten op maat, in te schakelen door de bedrijfsarts.
 • VieCuri-Vitaal: aanvullende zorg 1e lijns zorg en diensten aan op het gebied van fysiotherapie, dieet-en voedingsadviezen.
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak