Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

Andere aandoeningen

Ook met andere aandoeningen die u beperken in uw dagelijkse bezigheden kunt u bij onze revalidatieafdeling terecht. Samen met de revalidatiearts wordt bekeken welke hulpvragen en verwachtingen u heeft en zo mogelijk wordt een specifiek revalidatieplan opgesteld dat het meest passend voor u is. Bij het formuleren van een eventueel behandeladvies wordt ook gekeken naar de best passende setting, zoals behandeling binnen onze afdeling revalidatie, verwijzing naar de eerste lijn of verwijzing naar een ander revalidatiecentrum.

 

Mogelijkheden voor revalidatiebehandeling binnen de afdeling revalidatie kunnen zijn:

  • een observatieperiode waarbij u door meerdere therapeuten gezien wordt. Tijdens deze observatieperiode wordt geanalyseerd wat kan helpen om uw beperkingen in het dagelijkse leven te verminderen. Daarna kan eventueel een vervolgtraject in gang worden gezet, alhier of elders.
  • een multidisciplinaire behandelperiode waarbij therapie gericht op uw hulpvraag plaatsvindt.


Afhankelijk van uw vraag en de mogelijkheden kunnen we ook deels aan huis behandelen.

Scroll voor meer informatie