Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

Amputatie been/voet

Als u een beenamputatie heeft moeten ondergaan, is dit zeer ingrijpend. Het amputeren vindt plaats als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Naast het opnieuw leren lopen met een prothese is een amputatie ook emotioneel moeilijke en is vaak moeilijk te accepteren. Er kan ook zogeheten fantoompijn in het geamputeerde been, of pijn in de stomp optreden.

 

Voor wie is de behandeling bedoeld?

Wanneer u zelfstandig en veilig met beperkte begeleiding thuis kunt functioneren en u meerdere soorten therapieën nodig heeft, is poliklinische revalidatie voor u een optie. U kunt op de afdeling revalidatie terecht als u kiest voor een poliklinische behandeling.

Als u eerst een klinisch revalidatietraject heeft doorlopen, vervolgens ontslagen wordt en naar huis gaat, kan u de therapie vervolgen in de revalidatiedagbehandeling.

Allereerst zal de revalidatiearts uw lichamelijke situatie onderzoeken en uw wensen en verwachtingen inventariseren. Daarna bepaalt de revalidatiearts of de poliklinische behandeling hiervoor het meest geschikte traject is. Als dat zo is dan zal de revalidatiearts bepalen welke behandelaars nodig zijn voor uw revalidatieproces.

 

Poliklinische revalidatie

Tijdens de eerste 2 tot 4 weken zullen alle betrokken behandelaars, ieder op hun eigen vakgebied, uw situatie en hulpvraag in kaart brengen. Na deze ‘onderzoeksfase’ zullen de bevindingen teruggekoppeld en besproken worden in een teambespreking. Hierbij zijn de revalidatiearts en de betrokken behandelaars aanwezig en wordt het verdere behandelplan opgesteld met daarin de doelen van de therapieën.

 

Het behandelprogramma wordt op uw vraag en doelen afgestemd. Ook zullen u partner en de mensen in uw omgeving zoveel mogelijk betrokken worden bij uw behandelingstraject. De voortgang van uw behandeling wordt elke 6 weken geëvalueerd tijdens de teambespreking.

 

Training zonder prothese

Aan het begin van de revalidatie heeft u nog geen prothese. Er zal dan gewerkt worden aan de voorwaardelijke factoren die nodig zijn om met een prothese te kunnen lopen
Hierbij kunt u denken aan wondverzorging (als de operatiewond nog niet genezen is) door de wondconsulente.


Bij de fysiotherapeut komt aan bod:

  • zwachtelen
  • zo zelfstandig mogelijk leren functioneren zonder prothese  (in de toekomst kunnen er altijd periodes zijn dat u de prothese niet mag of kunt dragen!)
  • zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van de prothese zo optimaal mogelijk zijn (denk aan spier versterken, soepel maken/houden van de gewrichten, verbeteren van de conditie, de stomp leren wennen aan druk, enz.)
  • Lopen met een oefenprothese  (als voorbereiding op het lopen met een prothese)

 

Oefengroep

Indien mogelijk gaat u ook deelnemen aan de oefengroep voor amputatie-patiënten. Deze vindt 1 keer per week plaats gedurende 1 uur. Ook kunt u met hulpvragen terecht bij de medisch maatschappelijk werker, psycholoog of diëtiste. 

 

Prothese keuze

De keuze van een prothese, het zogenaamde protheserecept, wordt tijdens het Technisch Spreekuur bepaald. Hierbij zijn aanwezig: uzelf en eventuele partner, de revalidatiearts, fysiotherapeut en orthopedisch instrumentmaker. Bij de keuze qua prothese zijn uw wensen, fysieke mogelijkheden en de te verwachten mogelijkheden op het gebied van de prothese van belang.

 

Expertise en samenwerking

De expertise wordt op peil gehouden door het bijwonen van symposia van onder andere de I.S.P.O. en andere bijscholing. De bijscholing vindt ook plaats samen met de orthopedisch instrumentmaker van het multidisciplinaire team. Ook is er een nauwe samenwerking met de orthopedisch schoenmaker en wondverpleegkundige van het ziekenhuis.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak