Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

ALS

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een neuromusculaire aandoening. Dit betekent dat er iets mis is met de zenuwbanen die de verbinding vormen tussen de hersenen en de spieren. De cellen van deze zenuwbanen vallen geleidelijk uit en geven geen signalen meer aan de spieren. Het gevolg hiervan is dat spieren niet meer kunnen functioneren.

 

Voor wie is de behandeling bedoeld?

De behandeling is voor alle patiënten die gediagnosticeerd met ALS, PLS (primaire laterale sclerose) en PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie). PLS en PSMA zijn net als ALS aandoeningen van de zenuwbanen en kunnen in een later stadium overgaan in ALS.

 

Welke revalidatiebehandeling kunnen wij u aanbieden? 

De revalidatieafdeling VieCuri heeft een ALS team. Het ALS team is uitermate goed op de hoogte van de gevolgen van ALS op alle gebieden. Daarbij is het de bedoeling dat het team zich voor een groot deel aanpast aan uw behoefte. U heeft de regie.

 

Het doel van het ALS team is u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden en die hulp te bieden die u nodig heeft om uw kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Wij zullen zoveel mogelijk proberen symptomen te bestrijden, u te informeren over hulpmiddelen en hulp te bieden bij aanvraag van deze hulpmiddelen die bestaan om zo lang mogelijk uw zelfstandigheid te behouden. Ook zullen wij u informatie geven zodat u goed geïnformeerd bent bij het nemen van belangrijke beslissingen.

 

De kracht van het team wordt, naast het verstand hebben van zaken, gevonden in de laagdrempeligheid in de samenwerking. De teamleden onderling onderhouden nauwe contacten met elkaar en stemmen middels vaste overleggen af onder verantwoordelijk van de revalidatiearts. Daarnaast zijn de overleglijnen onderling uitermate kort en efficiënt. Verder mag u verwachten dat we snel kunnen inspringen op uw vragen via telefoon, mail of (huis)bezoeken.

 

Het ALS team bestaat uit de volgende disciplines: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, diëtiste, psycholoog, planningsmedewerker.

 

Revalidatiearts

De revalidatiearts biedt begeleiding op medisch specialistisch gebied en is de coördinator van uw revalidatie. De revalidatiearts heeft regelmatig een afspraak met u om het verloop van de ziekte te volgen en eventuele nieuwe stappen in de revalidatie met u door te nemen.


Als het nodig is heeft hij contact met de huisarts, andere specialisten, zoals de neuroloog en de MDL-arts of met het Centrum voor Thuisbeademing.

 

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut richt zich op het algeheel lichamelijk functioneren. Het gaat hierbij om spierfunctie, beweeglijkheid van de gewrichten, de longfunctie en de ademhaling, de transfers en het voorkomen van eventuele krampen en pijnklachten. Verder geeft de fysiotherapeut adviezen over omgaan met inspanning en ontspanning, bekijkt of u loophulpmiddelen of aangepast schoeisel nodig heeft. Verder geeft de fysiotherapeut indien nodig instructies aan partner of naasten.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt welke beperkingen moeilijkheden veroorzaken bij de dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, huishouden, hobby, werk, vrije tijd en vervoer. Gekeken wordt naar de actuele situatie maar ook naar de te verwachten beperkingen. De ergotherapeut kijkt naar wat u zelf kunt, waar hulp nodig is en met welke hulpmiddelen u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Hulpmiddelen en aanpassingen moeten voor vergoeding worden aangevraagd bij de gemeente (WMO) en de ziektekostenverzekeraar. Deze procedures kunnen lang duren daarom moeten deze in een vroeg stadium aangevraagd worden. De ergotherapeut begeleidt u hierbij. Daarnaast komt de ergotherapeut in het begin van de revalidatie meestal op huisbezoek voor eventuele aanpassingen aan de woning.

 

Logopedist

De logopedist biedt hulp bij problemen met spreken (ademhaling, stemgeving en articulatie) en bij het eten en drinken. De logopedist neemt met u door in welke situaties u slechter te verstaan bent en zij geeft functionele oefeningen en adviezen over hoe de verstaanbaarheid op peil gehouden kan worden. Als het spreken niet meer voldoet wordt gekeken of een communicatiehulpmiddel uitkomst kan bieden. Als u problemen ervaart met slikken en/of kauwen bekijkt de logopedist waardoor en in welke situaties dit moeilijk verloopt. Samen zoekt u naar een oplossing waardoor de voedingsinname veilig en volwaardig kan verlopen. De ademhaling, stemgeving en articulatie zijn belangrijk voor de verstaanbaarheid. De logopedist kan eventueel met u oefenen om op een efficiënte manier te spreken.

 

Diëtiste

Voor mensen met spierziekten is volwaardige voeding erg belangrijk. Uw voeding dient aangepast te zijn aan de veranderde lichamelijke activiteit. De diëtiste bekijkt samen met u wat u in uw situatie nodig heeft aan voeding. Wellicht is aanvullende voeding nodig of een andere manier van voeden als u zelf onvoldoende veilig kunt eten of teveel gewicht verliest. De diëtiste en logopediste werken nauw samen, zo kunnen er gezamenlijke afspraken gepland worden.

 

Psycholoog

Deze ziekte vraagt veel van uw aanpassingsvermogen, u maakt een ingrijpend proces door. Dit proces verloopt voor ieder mens anders. Wanneer hierdoor psychische problemen ontstaan of erger worden kan een psycholoog u hierbij begeleiden.

 

Planningsmedewerker

De planningsmedewerker voert de planning uit van alle afspraken. Wanneer zij de juiste informatie hebben over uw beschikbaarheid maken zij een zo zorgvuldig mogelijke afsprakenplanning voor u.

 

Verwijzing

U wordt via uw neuroloog doorverwezen naar de revalidatiearts.

 

Expertise en samenwerking

 • ALS Centrum Nederland
 • Neurologen
 • Longartsen
 • MDL artsen
 • Huisartsen
 • Centrum voor Thuisbeademing
 • Gemeente (WMO)
 • Zorgverzekeringen
 • 1e lijns zorg (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, thuiszorg, enz.)
 • Orthopedisch instrumentmaker
 • Orthopedisch schoenmakers

 

Relevante websites

www.ALS-centrum.nl
www.spierziekten.nl
www.ALS.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak