Eetteam
Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Eetteam

Kinderen bij wie het na onderzoek nog niet duidelijk is wat de reden is van voedingsproblemen kunnen onderzocht worden in het multidisciplinair eetteam. Tijdens deze afspraak wordt uw kind op een ochtend gezien door de kinderrevalidatiearts, de logopediste, de diëtiste en de psycholoog. Zij beoordelen zowel de motoriek en het gedrag rondom de voeding als de voedingsintake. Ze kijken samen met u op welke gebieden begeleiding noodzakelijk is.

 

Oudergesprek

Daarna vindt er een oudergesprek plaats waarin de conclusies en adviezen worden besproken. Op de Mytylschool worden tijdens een gesprek tussen ouders en bovenstaande zorgverleners de hulpvragen besproken en wordt een behandelplan opgesteld.

Scroll voor meer informatie