Stoornissen in de sensorische integratie

Contact Revalidatiegeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Postadres, Venlo

Postbus 8009

5901 AA Venlo

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Ulingshof Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 00

Hand in hand

Stoornissen in de sensorische integratie

Het doel is om door gerichte behandelingen en adviezen verandering te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de prikkels verwerkt, zodat het kind beter in staat is om om te gaan met de wereld om hem heen.

 

Kinderen met problemen in de sensorische integratie kunnen heel wisselvallig zijn in hun gedrag. Ze vertonen problemen zoals onhandigheid, veel vallen, alles omstoten, slechte coördinatie, moeite met aankleden, slordig eten. Andere dingen die je vaak ziet zijn problemen met aandacht en concentratie, niet stil kunnen blijven zitten en overactief zijn. Daarentegen kunnen zij ook juist stil en teruggetrokken zijn.

 

Een gevolg van problemen in de sensorische integratie is vaak dat het kind gedragsproblemen krijgt, zoals koppigheid, driftbuien en zelfs agressiviteit. Ook hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen.

 

Werkwijze

  • Inzet van Sensory Profile, oudervragenlijst door de ergotherapeut.
  • Inzet van School Compagnion, vragenlijst voor leerkracht door de ergotherapeut.
  • Screening door de ergotherapeut van verwerking van zintuiglijke prikkels op gebied van tast, auditief , vestibulair, proprioceptief om problemen goed in kaart te brengen. De ergotherapeut onderzoekt wat het effect van de sensorische prikkelverwerking is op het functioneren in het dagelijkse leven van een kind en bekijkt of er op school meer begeleiding nodig is.
  • Door gerichte ergotherapeutische behandeling wordt geprobeerd het zintuiglijke systeem te beïnvloeden.
  • Behandeling kan verder bestaan uit aanpassen van de omgeving, adviezen aan ouders, school.
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken