Stoornissen in de sensorische integratie

Contact Revalidatiegeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Postadres, Venlo

Postbus 8009

5901 AA Venlo

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Stoornissen in de sensorische integratie

Het doel is om door gerichte behandelingen en adviezen verandering te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de prikkels verwerkt, zodat het kind beter in staat is om om te gaan met de wereld om hem heen.

 

Kinderen met problemen in de sensorische integratie kunnen heel wisselvallig zijn in hun gedrag. Ze vertonen problemen zoals onhandigheid, veel vallen, alles omstoten, slechte coördinatie, moeite met aankleden, slordig eten. Andere dingen die je vaak ziet zijn problemen met aandacht en concentratie, niet stil kunnen blijven zitten en overactief zijn. Daarentegen kunnen zij ook juist stil en teruggetrokken zijn.

 

Een gevolg van problemen in de sensorische integratie is vaak dat het kind gedragsproblemen krijgt, zoals koppigheid, driftbuien en zelfs agressiviteit. Ook hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen.

 

Werkwijze

 • Inzet van Sensory Profile, oudervragenlijst door de ergotherapeut.
 • Inzet van School Compagnion, vragenlijst voor leerkracht door de ergotherapeut.
 • Screening door de ergotherapeut van verwerking van zintuiglijke prikkels op gebied van tast, auditief , vestibulair, proprioceptief om problemen goed in kaart te brengen. De ergotherapeut onderzoekt wat het effect van de sensorische prikkelverwerking is op het functioneren in het dagelijkse leven van een kind en bekijkt of er op school meer begeleiding nodig is.
 • Door gerichte ergotherapeutische behandeling wordt geprobeerd het zintuiglijke systeem te beïnvloeden.
 • Behandeling kan verder bestaan uit aanpassen van de omgeving, adviezen aan ouders, school.
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
 • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
 • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
 • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
 • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
 • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer