Motoriek en bewegen
Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Motoriek en bewegen

De kinderen die behandeld worden door een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut hebben in meer of mindere mate moeite met bewegen, waardoor ze in het dagelijks leven problemen ervaren.

 

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut observeert met name de motorische mogelijkheden van het kind, waarbij naast het niveau van bewegen ook de manier van bewegen belangrijk is. Dit geldt voor zowel zuigelingen als voor oudere kinderen. Hoe de observatie eruit ziet hangt af van de hulpvraag.

 

Een kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit een observatie van de motoriek en daarnaast worden ook vaak testen afgenomen. Er wordt bekeken in hoeverre de problemen met bewegen invloed hebben op het dagelijks functioneren.

 

De kinderfysiotherapeut kijkt ook naar de kwaliteit van het lopen. Om het lopen goed te kunnen beoordelen kan er een gangbeeldanalyse gemaakt worden.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut observeert met name de mogelijkheden van de fijne motoriek, de schoolse vaardigheden zoals schrijven en knippen, brood smeren etc. Ook wordt de prikkelverwerking in kaart gebracht. Bij de ergotherapie worden verschillende testen afgenomen om de problemen in kaart te brengen die invloed hebben op het dagelijks functioneren.

 

Er wordt door de verschillende disciplines gebruik gemaakt van observatiemodules.

 

Behandelingen

De fysiotherapeutische behandeling richt zich op de mogelijkheden van de grove motoriek, zoals lopen, fietsen, klimmen etc.

 

De ergotherapeutische behandeling richt zich op de mogelijkheden van de fijne motoriek, zoals schrijven, knippen, brood smeren etc. Daarnaast helpt de ergotherapeut bij problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking en ADL.

 

Bij de behandelingen is de hulpvraag leidend, dus in hoeverre de kinderen in hun dagelijkse leven last ondervinden van de motorische problemen.

Scroll voor meer informatie