Eten en drinken
Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Eten en drinken

Sommige kinderen hebben moeite met eten en drinken. De logopedist en ergotherapeut kunnen hulp bieden rondom het eten en drinken.

 

Logopedist

Wanneer uw kind moeite heeft met zuigen, slikken, kauwen, afhappen en naar de mond brengen van voeding is begeleiding door een logopedist gewenst. Na uitvoerig onderzoek wordt samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld.


Gerichte adviezen worden gegeven omtrent houding, manier van aanbieden, aanpassingen in bolusgrootte, consistentie, temperatuur en smaak, aanpassen van materiaal/gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen in voedingsschema en het tempo van eten geven. Hier gaat u thuis mee aan het werk en bij de volgende behandeling worden de gegeven adviezen geëvalueerd en verder uitgebreid.
Ook kan het zijn dat uw kind moeite heeft met de sliktechniek. Dan richt de behandeling zich op het aanleren van een nieuwe techniek en het inslijpen hiervan in het dagelijks leven.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut observeert het gebruik van bestek. De bestekhantering kan worden aangeleerd, verbeterd of op een andere mannier worden aangeleerd Er wordt gekeken of het gebruik van aangepast materiaal wenselijk is, zoals een dikkere vork of een aangepaste beker.

 

Diëtist

Wanneer er voedingsproblemen optreden bij kinderen die onder behandeling zijn, kan een diëtist ingeschakeld worden door de kinderrevalidatiearts.
Tijdens de afspraak met de diëtist wordt aan de hand van sociale en medische gegevens, meet- en weeggegevens en een voedingsanamnese, een diagnose en een behandelplan met behandeldoelen opgesteld. Hierover worden afspraken gemaakt en deze worden vervolgens met ouders en/of kind geëvalueerd.

 

Eetteam

Kinderen bij wie het na medisch onderzoek nog niet duidelijk is wat de reden is van voedingsproblemen kunnen onderzocht worden in het multidisciplinair eetteam.

Scroll voor meer informatie