Passend onderwijs
Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door de overheid is besloten dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en op meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs.

 

Zorgplicht

De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Bij voorkeur op de school zelf, anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen zogenoemde "rugzakjes" meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Het komt ook regelmatig voor dat een kind extra ondersteuning krijgt vanuit de kinderrevalidatie terwijl het op een reguliere school zit.

Lees meer in de folder 'het motorisch onhandige kind'.

Scroll voor meer informatie