Hulpmiddelen
Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Hand in hand

Hulpmiddelen

Soms is een hulpmiddel nodig om een kind zelfstandiger te laten functioneren. Denk hierbij aan hulpmiddelen die uw kind de mogelijkheid geven om zelfstandig te bewegen bijvoorbeeld rolstoel, loophulpmiddel of een driewieler. Of om te kunnen zitten en staan, bijvoorbeeld een aangepaste stoel of een statafel. Hulpmiddelen kunnen ook ondersteuning bieden bij het slapen, aankleden, wassen, eten en naar de wc gaan. Er zijn ook hulpmiddelen die het communiceren makkelijker maken.

 

Bij het adviseren over hulpmiddelen en woningaanpassingen kunt u terecht bij de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

 

Werkwijze bij advisering en aanvraag van hulpmiddelen

  • De therapeut brengt samen met het kind, de ouders en eventueel anderen in de omgeving (bijoorbeeld school) het probleem in kaart.
  • De therapeut zoekt samen met het kind, ouders en omgeving naar bestaande materialen of aangepaste hulpmiddelen en vraagt die op proef aan.
  • De therapeut geeft informatie over waar een hulpmiddel aangevraagd kan worden (Ziektekostenverzekeraar, gemeente of UWV), ondersteunt de aanvraagprocedure en onderhoudt contact met de leverancier.
  • De therapeut oefent met het kind of ouders om het hulpmiddel zo optimaal mogelijk te gebruiken.
Scroll voor meer informatie