Cardiologie
Contact Cardiologie

Locatie Venlo

routenummer 61

(077) 320 56 04

 

Locatie Venray

routenummer 18

(0478) 52 24 38

Locatie Venlo

routenummer 84

(077) 320 56 04

Eerste Hart Hulp (EHH)

routenummer 84

(077) 320 57 74

 

Hartbewaking, Corony Care Unit (CCU) 

routenummer 84

(077) 320 57 95

 

Verpleegafdeling Cardiologie locatie Venlo

routenummer 37

(077) 320 59 26

 

Short Stay Cardiologie

routenummer 84

Patiënt en medewerker op hartbewaking

Hartbewaking (CCU)

Heeft u de meest intensieve zorg voor uw hart nodig, dan komt u op de Hartbewaking terecht. Op de Hartbewaking, oftewel Coronary Care Unit (CCU), bent u aangesloten op bewakingsapparatuur. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen u dan goed in de gaten houden. Uw hartritme wordt 24 uur per dag geregistreerd.


Naast deze bewakingsapparatuur wordt uw conditie regelmatig gecontroleerd. Dit gebeurt door het meten van uw bloeddruk, het maken van hartfilmpjes (ECG) en het afnemen van bloedmonsters. Het kan zijn dat u medicijnen krijgt toegediend via het infuus.


Een opname op de hartbewaking duurt gemiddeld één tot enkele dagen. Als u geen intensieve behandeling meer nodig heeft, dan gaat u naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Scroll voor meer informatie