Contact Cardiologie

Locatie Venlo

routenummer 61

(077) 320 56 04

 

Locatie Venray

routenummer 18

(0478) 52 24 38

Locatie Venlo

routenummer 84

(077) 320 56 04

Eerste Hart Hulp (EHH)

routenummer 84

(077) 320 57 74

 

Hartbewaking, Corony Care Unit (CCU) 

routenummer 84

(077) 320 57 95

 

Verpleegafdeling Cardiologie locatie Venlo

routenummer 91

(077) 320 59 26

 

Short Stay Cardiologie

routenummer 84

Patiënt en medewerker op hartbewaking

Topklinische zorg bij mogelijk hartinfarct

VieCuri heeft sinds augustus 2019 een officiële STZ-erkenning (Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen) voor het onderzoek naar ‘Optimale prehospitale triage en inhospitale behandeling van patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS)’. Zorg is topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en). Aan de erkenning van de zorgfunctie is een jarenlang traject van opbouw van expertise en excellente zorg vooraf gegaan. STZ toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties op inhoudelijke en kwalitatieve criteria.

 

Acuut Coronair Syndroom (ACS)

Een Acuut Coronair Syndroom (ACS), waaronder een hartinfarct, is een levensbedreigende aandoening met een hoge morbiditeit. Snelle diagnostiek en behandeling van deze patiënten is cruciaal om het aantal complicaties en het aantal sterfgevallen te verminderen. Een patiënt die zich bij de huisarts meldt met pijn op de borst wordt daarom al snel met spoed verwezen naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat 80% van deze spoedverwijzingen onterecht is. Voor een patiënt en zijn familie is een verwijzing met het oog op een infarct een ingrijpende gebeurtenis. Met een aantal aanpassingen bij het stellen van de diagnose is het mogelijk het aantal patiënten dat ten onrechte in het ziekenhuis belandt te verminderen. Deze aanpassingen zorgen er ook voor dat patiënten die wel een hartinfarct hebben, sneller de juiste hulp krijgen.

 

Triage voorafgaand aan ziekenhuisbezoek optimaliseren

Onder leiding van dr. Joan Meeder en dr. Braim Rahel, cardiologen bij VieCuri, en Lisa Frenk, arts-onderzoeker, is onderzocht hoe de triage door de huisartsenpost geoptimaliseerd kan worden bij een patiënt die zich meldt met pijn op de borst. Met een snelle bloedtest, een ECG en een gevalideerde vragenlijst kan de hulpverlener snel en adequaat de juiste diagnose stellen en zo bepalen of de patiënt al dan niet moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Huisartsen Bernadette van Casteren en Peter Smeets waren nauw betrokken bij dit onderzoek. De onderzoeksresultaten worden in landelijke bijeenkomsten gedeeld, zodat ook andere ziekenhuizen en huisartsen(posten) hier hun voordeel mee kunnen doen.

 

Bekijk de video over de vingerpriktest die samen met een vragenlijst kan uitwijzen of er sprake is van een hartinfarct:

 

Video over vingerpriktest bij mogelijk hartinfarct

 

In Noord-Limburg werkt de nieuwe triage bij de verdenking op een ACS inmiddels als een goed geoliede machine. Dit komt voornamelijk door de goede samenwerking tussen VieCuri, huisartsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en de andere ziekenhuizen in de regio. VieCuri bood al uitstekende zorg bij een hartinfarct. Zeker sinds de komst van het dottercentrum in Venlo in 2011 wordt in deze regio voldaan aan de internationale richtlijnen om een ACS binnen 90 minuten te behandelen. Met deze vernieuwing is de zorg bij een hartinfarct nog verder verbeterd en uniek in Nederland.

 

Bekijk de video waarin cardiologen Joan Meeder en Braim Rahel vertellen over de herkenning van een hartinfarct in een vroeg stadium en over vaatdisfunctie:

 

Topklinische cardiologische zorg bij VieCuri 

 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer