Cardiologie
Contact Cardiologie

Locatie Venlo

routenummer 61

(077) 320 56 04

 

Locatie Venray

routenummer 18

(0478) 52 24 38

Locatie Venlo

routenummer 84

(077) 320 56 04

Eerste Hart Hulp (EHH)

routenummer 84

(077) 320 57 74

 

Hartbewaking, Corony Care Unit (CCU) 

routenummer 84

(077) 320 57 95

 

Verpleegafdeling Cardiologie locatie Venlo

routenummer 37

(077) 320 59 26

 

Short Stay Cardiologie

routenummer 84

Patiënt en medewerker op hartbewaking

Trialbureau Cardiologie

Zoals in veel ziekenhuizen werken ook de cardiologen in VieCuri mee aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere medicijnen. Dit is van groot belang om de kwaliteit van leven voor de patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren. In VieCuri werken we met vijf onderzoeksverpleegkundigen om de studies in goede banen te leiden.


Wat is de taak van de onderzoeksverpleegkundigen?

  • Beoordelen of een patiënt geschikt is om deel te nemen aan een studie (of de patiënt aan alle eisen voldoet).
  • De patiënt vragen of hij/zij interesse heeft om deel te nemen en hem/haar dan de toestemmingsverklaring te laten ondertekenen in bijzijn van de verantwoordelijke cardioloog.
  • De patiënt begeleiden tijdens het onderzoek en proberen alles zo goed mogelijk voor hem/haar te laten verlopen.
  • Goed controleren van alles wat er met de patiënt gebeurt tijdens het onderzoek en dit nauwkeurig documenteren.
  • Zorgen dat de onderzoeken goed en volgens de richtlijnen verlopen.
Scroll voor meer informatie