Apotheek
Contact Apotheek

routenummer 20

Locatie Venlo, routenummer 16

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.00 - 18.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

Tel: (077) 320 64 90

Fax: (077) 320 63 24

 

Locatie Venray, routenummer 2

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 - 17.30 uur.

Tel: (0478) 52 24 30

Fax: (0478) 52 27 37

Apotheek Venray Balie

Apotheek TransferSteunpunt (TSP)

Het apotheek TransferSteunpunt (TSP) coördineert de gang van zaken rondom medicatie bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis.

 

Begeleiding bij opname

Heeft u een afspraak op het preoperatief bureau, dan kan het zijn dat u een ook een gesprek heeft met een apothekersassistente van het TransferSteunpunt. In dit gesprek neemt zij samen met u uw medicatiegebruik door. De apothekersassistente zorgt ervoor dat op de dag van opname uw actuele medicatie in uw medisch dossier staat.

 

Voorlichting tijdens opname

Tijdens uw opname kan uw arts nieuwe medicatie voorschrijven. Wanneer u of uw naasten hier vragen over hebben, dan kunt u ons om makkelijk leesbare bijsluiters vragen. Ook kunt u via de verpleegkundige een afspraak met ons maken voor meer informatie over de medicijnen die u gebruikt. 
 

Begeleiding bij ontslag

Voordat u naar huis gaat komt meestal de apothekersassistente van het TSP bij u langs. Zij neemt samen met u de lijst met medicatie door die u thuis moet blijven gebruiken. De apothekersassistente verstuurt de medicatierecepten naar uw apotheek. U kunt uw medicatie ophalen of thuis laten bezorgen door uw apotheek. Ook kunt u uw medicatie ophalen bij apotheek VieCuriVitaal op de ziekenhuislocatie Venlo en Venray.  

 

Lees meer in de folder van het Apotheek TransferSteunpunt.

Scroll voor meer informatie