Contact Anesthesiologie

Locatie Venlo

routenummer 17

(077) 320 52 11

Locatie Venray

routenummer 40

(0478) 52 26 10

Locatie Venlo

routenummer 18

(077) 320 54 22

Apparatuur op de IC

Voorlichtingmiddag anesthesie voor kind en ouder

Als voorbereiding op de opname en de anesthesie adviseren u samen met uw kind de voorlichting anesthesie bij te wonen op de locatie Venlo bij te wonen. Tijdens deze  middag informeert een pedagogisch medewerker u en uw kind  over de gang van zaken vóór, tijdens en na de anesthesie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een fotopresentatie en van materialen die u en uw kind kunnen uitproberen. Ook overlegt de pedagogisch medewerker met u hoe u uw kind thuis verder kunt voorbereiden en ondersteunen en krijgt u adviezen om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

De medewerkers van het Preoperatief Bureau kunnen een afspraak voor u maken. De voorlichtingsmiddag vindt plaats op de locatie Venlo.

 

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op de ingreep. De leeftijd en de aard van uw kind bepalen wat u vertelt en op welke manier. Zorg er in ieder geval voor dat u zo eerlijk en eenvoudig mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Zeker bij jonge kinderen zijn allerlei (medische) details overbodig, deze kunnen onnodige angst oproepen. Het is goed uw kind te vertellen waarom het een ingreep krijgt, hoelang het gaat duren en wat het kind kan voelen. Het is belangrijk om te weten dat het een tijdelijk verblijf is. Als uw kind angstig is, is het raadzaam om niet voor het slapen gaan te vertellen over de opname. Het kind kan hierover gaan fantaseren en het heeft op dat moment geen  mogelijkheid meer vragen te stellen.

 

Waarschijnlijk kan uw kind de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Het is daarom goed er regelmatig op terug te komen en bijvoorbeeld ook spelenderwijs duidelijk te maken wat er gaat gebeuren. Dit kunt u bijvoorbeeld doen aan de hand van poppen of de favoriete knuffel van uw kind. Door uw kind het verhaal na te laten vertellen, ontdekt u al gauw wat het wel en wat niet goed heeft begrepen. U kunt het dan nog eens uitleggen.

 

U kunt uiteraard ook gebruik maken van de informatie op onze VieCuri Kids website.

 

Naar de website voor kinderen

Scroll voor meer informatie