Patiënt in wachtruimte

‘Het is druk in de ziekenhuizen’, hoe zit dat bij VieCuri?

Datum: 27 oktober 2021

In de media is er veel aandacht voor de druk die toeneemt in de ziekenhuizen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Wij vertellen u graag hoe wij de huidige coronasituatie in VieCuri ervaren en hoe u kunt helpen om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen.

 

Het beeld dat in de media wordt geschetst herkennen wij binnen ons ziekenhuis. Ook in VieCuri is het druk en wordt het steeds drukker. We halen uitgestelde operaties in, de planbare zorg gaat door en daar komt de zorg voor een stijgend aantal coronapatiënten bij. Daarnaast gaan we een periode tegemoet waarin de ‘gewone’ griep waarschijnlijk ook voor een toename in opnames zal zorgen. De druk voor onze medewerkers is onverminderd hoog en dat is voelbaar.

 

Verschil vorige golven
Een groot verschil ten opzichte van eerdere coronagolven is dat we het virus inmiddels beter kennen en dat een groot gedeelte van de bevolking is gevaccineerd. Dat is natuurlijk heel fijn, want daardoor komt een kleiner percentage van de coronapatiënten op onze verpleegafdelingen en Intensive Care (IC) terecht. Maar wat we bijna zouden vergeten, is dat de planbare zorg momenteel ‘gewoon’ doorgaat. Dat was tijdens de eerste coronapiek wel anders. Bovendien hebben we nu te maken met inhaalzorg, door operaties en behandelingen die in het afgelopen 1,5 jaar zijn uitgesteld.

 

De IC-bedden die we vorig jaar bijna allemaal nodig hadden voor patiënten met corona, zijn op dit moment al deels bezet door andere patiënten die onze zorg hard nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen waarvan de afspraak door corona is uitgesteld en die daardoor lang op een operatie hebben moeten wachten. Ondertussen zien we het aantal coronagevallen toenemen, is het griepseizoen nog maar net begonnen en zijn de landelijke maatregelen soepeler dan een jaar geleden. Onze medewerkers hebben het afgelopen 1,5 jaar op hun tandvlees moeten lopen. Dat alles samen maakt dat dat we ons zorgen maken over de komende maanden.

 

Wat betekent dit voor u als patiënt
De situatie en de drukte in ons ziekenhuis wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Helaas zijn we door de drukte genoodzaakt een deel van onze niet urgente operaties uitstellen, mits dat medisch verantwoord is. Wij begrijpen dat dit een grote impact heeft voor u als patiënt en vragen daarvoor uw begrip.

 

Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis kunt u ervan uit gaan dat deze doorgaat. Tenzij u wordt gebeld. Wij vragen u om niet zelf te bellen, omdat dit onze telefoonlijnen te veel belast.

 

Voor de polikliniek gaan voorlopig alle afspraken door. Mochten er toch wijzigingen zijn, wordt u van te voren persoonlijk gebeld.

 

Hoe de drukte zich de komende maanden gaat ontwikkelen kunnen wij niet voorspellen. Wij verwachten wel dat het aantal besmettingen, en daarmee ziekenhuisopnames, zal toenemen. Wij ontkomen er dan waarschijnlijk niet aan, om dan meer operaties en/of afspraken uit te stellen.

 

Hoe kunt u helpen?
Om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen, vragen we medewerkers, patiënten en bezoekers van VieCuri om binnen ons ziekenhuis 1,5 meter afstand te houden en waar dat niet kan een mondneusmasker te dragen. Ondanks dat dit landelijk niet meer verplicht is. Daarnaast laten we nog steeds minder bezoek toe dan voordat we met het coronavirus te maken kregen en vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen als u (verkoudheids-)klachten heeft (tenzij de specialist u aangeeft dat uw bezoek noodzakelijk is). We begrijpen goed dat deze maatregelen soms niet wenselijk zijn, maar ze zijn er om u en onze medewerkers te beschermen.

 

U kunt ons verder helpen, door de basisregels goed na te leven en daarmee het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden. Dit doet u door u te laten testen bij klachten, thuis te blijven wanneer u (verkoudheids-)klachten heeft (tenzij de specialist u aangeeft dat uw bezoek noodzakelijk is), te hoesten en te niezen in de elleboog, bij een oproep van de griepprik deze ook te halen en een mondneusmasker te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. Ook goede handhygiëne en het ventileren van binnenruimtes draagt bij aan het verminderen van de overdracht van virussen.

 

We bieden zorg aan iedereen

Tot slot: het vaccineren tegen het coronavirus is een vrije keuze. Die respecteren we. In VieCuri is en blijft iedereen welkom. Iedereen ontvangt van ons de best mogelijke zorg! Maar wij zien dat vaccineren tegen het coronavirus echt helpt. Tegen besmetting en overdracht, en met name tegen ernstige klachten, de kans op long-covid en ziekenhuisopname. Het grootste deel van de mensen dat nu is opgenomen, is niet gevaccineerd. Ons advies blijft dan ook om u te laten vaccineren.

Een afbeelding van het coronavirus
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer