Patiënt in wachtruimte

Cardiologie: Triage bij Acuut Coronair Syndroom & Ischemie zonder obstructief coronair coronairlijden

Datum: 20 mei 2021 |  Onderzoekslijnen, Onderzoekslijn cardiologie

Acuut coronair syndroom (ACS) is één van de veertig oorzaken voor pijn op de borst. Patiënten met ACS dienen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te worden verwezen ter reductie van de morbiditeit en mortaliteit. Patiënten met niet-cardiale pijn op de borst (NCCP) hebben echter een lage mortaliteit. Het onderzoek streeft ernaar om medische hulpverleners (huisartsen, ambulance personeel o.a.) te helpen met het diagnostische dilemma van patiënten met pijn op de borst.

 

Optimale behandeling

Twee derde van de vrouwen en één derde van de mannen die een hartkatheterisatie (coronair angiogram) ondergaat vanwege hartklachten heeft echter geen obstructief coronairlijden (INOCA: ischemia No Obstructive Coronary Artery disease). Omdat cardiologen bij pijn op de borst klachten voornamelijk gericht zijn op het evalueren van obstructief coronairlijden, wordt de diagnose coronaire vaatdysfunctie regelmatig over het hoofd gezien. Het onderzoek binnen VieCuri focust op optimale diagnostiek en behandeling van INOCA.

 

Deelproject

1. A multicentre prospective cohort study to improve the accUracy of Referrals to the emerGency departmEnt of patieNts with chesT pain by using the modified HEART score in Emergency Medical Transport (URGENT 2.0).

 

Ter verbetering van de kwaliteit van verwijzingen in de regio’s Noord- en Midden-Limburg bij pijn op de borst naar de Eerste Hart Hulp start medio 2021 een gerandomiseerd multicenter onderzoek m.b.v. het gebruik van de modified HEART score in de ambulance (URGENT 2.0). Dit onderzoek is opgezet door de cardiologen Dr. Braim M. Rahel en Dr. Joan G. Meeder van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en is in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en Siemens Healthineers® B.V.

 

Het doel van het onderzoek is om patiënten met pijn op de borst selectiever in te sturen naar de Eerste Hart Hulp. Op basis van de uitslag van de modified HEART score, onder ander gebaseerd op een zeer selectieve troponine vingerprik bloedtest, kan de ambulancier bepalen hoe groot het risico is op een hartaanval. Bij een lage modified HEART score hoeft de patient niet verwezen te worden naar het ziekenhuis. Is de modified HEART score hoog wordt de patient direct doorgestuurd naar de Eerste Hart Hulp.


Wat is de reden voor de Urgent 2.0.?

Een hartaanval is één van de veertig oorzaken voor pijn op de borst en patiënten met een hartaanval dienen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te worden verwezen om de schade aan het hart en het risico op complicaties zoveel mogelijk te beperken. Patiënten met pijn op de borst, waarbij na onderzoek blijkt dat zij geen hartaanval hebben gehad, ervaren echter van het bezoek aan de Eerste Hart Hulp vaak stress. Het bepalen van de modified HEART score zou een geschikt middel zijn in de ambulancezorg (en in de nabije toekomst ook op de huisartsenpraktijk) om sneller een diagnose te stellen en patiënten een geschikte behandeling te bieden. Met behulp van dit onderzoek willen wij aantonen dat het gebruik van de modified HEART score kan leiden tot verbetering van de verwijzingen van patiënten met pijn op de borst en dat in het bijzonder het aantal ‘onnodige verwijzingen’ (patiënten die worden ingestuurd maar uiteindelijk geen hartaanval blijken te hebben) kan worden verminderd. Patiënten zullen efficiënter worden behandeld en dit zal leiden tot verlaging van de kosten van de zorg.

 

2. Tweede onderzoekslijn bij de vakgroep Cardiologie naar 'coronaire vaatdysfunctie’.

 

Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende oorzaak van klachten en overlijden in de Westerse wereld. Vooral obstructief vaatlijden van de kransslagaderen van het hart wordt vastgesteld. Plaquevorming, meestal door aanwezigheid van risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en diabetes leidt hierbij tot een vernauwing (obstructie) van de (krans)slagaderen. Alleen wordt bij twee derde van de vrouwen en één derde van de mannen die een hartkatheterisatie (coronair angiogram) ondergaat vanwege 'pijn op de borst'-klachten geen obstructief coronairlijden vastgesteld en leidt dit tot INOCA: Ischemia No Obstructive Coronary Artery disease.

 

Bij de meerderheid van deze patiënten blijken de klachten gebaseerd op coronaire vaatdysfunctie. Onder coronaire vaatdysfunctie wordt verstaan: macro- en/of microvasculaire coronair spasmen (verkramping), en/of een verhoogde weerstand in de bloeddoorstroming van de haarvaten van het hart (de microcirculatie). Coronaire vaatdysfunctie zonder voorgeschiedenis van obstructief coronairlijden komt vaker voor bij vrouwen (met name op middelbare leeftijd), terwijl mannen vaker coronaire vaatdysfunctie hebben na een voorgeschiedenis van obstructief coronairlijden.

 

In Nederland gaat het om naar schatting 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Het is belangrijk om patiënten met coronaire vaatdysfunctie te herkennen. Ook zij hebben een verhoogde kans op een hartinfarct en overlijden. Zonder een juiste diagnose blijven patiënten chronische hartklachten vertonen, worden onnodig herhaalde diagnostische onderzoeken verricht, blijven patiënten geregeld de eerste harthulp bezoeken hetgeen kan leiden tot ziekenhuisopnames die vermeden hadden kunnen worden. Bovendien ervaren patiënten een slechtere kwaliteit van leven en treedt verminderde arbeidsparticipatie op.

 

Omdat cardiologen bij pijn op de borst klachten voornamelijk gericht zijn op het evalueren van obstructief kransvatlijden, wordt de diagnose coronaire vaatdysfunctie regelmatig over het hoofd gezien. Naar aanleiding van een recent gepubliceerde landelijke leidraad, mede geschreven door de cardioloog Dr. Joan G. Meeder van VieCuri, is medio 2020 een “INOCA-diagnostiek en behandellijn” opgezet in VieCuri. Sinds augustus 2020 wordt de techniek om coronaire vaatdysfunctie bij deze patiëntencategorie vast te stellen, dan wel uit te sluiten, succesvol toegepast op de hartcatherisatiekamers in Venlo.

 

De conclusies va deze nieuwe vorm van diagnostiek zijn heel waardevol voor het stellen van de diagnose en behandeling van de onderzochte patiënten. Niet alleen voldoet dit zorgpad aan een belangrijke behoefte om tot betrouwbare en efficiënte diagnostiek en effectieve behandeling van patiënten met niet-obstructief coronairlijden te komen, maar versterkt het ook het Topklinische cardiologische expertisecentrum van VieCuri.

Bij deze onderzoekslijn neemt de vakgroep van VieCuri onder andere deel aan: 1) een landelijke registry (the Dutch Coronary Function Test Registry in patients with Ischemia and Non Obstructive Coronary Arteries), en 2) een multi-center gerandomiseerd behandel-onderzoekl (WavyTunes: Reduction of the demand of care for (female) patients with ischemia with non-obstructive coronary arteries (INOCA) by introducing a stress-reducing program).

 

Hoofdonderzoeker / Team

Dr. Joan Meeder

Dr. Braim Rahel

 

Relevante links

https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/cardiologie/topklinische-zorg-bij-mogelijk-hartinfarct/

https://www.viecuri.nl/wetenschap/topklinische-zorgfuncties/acuut-coronair-syndroom/

 

Nieuws

Hartmonitor
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer