Patiënt in wachtruimte

VieCuri sluit aan bij landelijke staking op woensdag 20 november

Datum: 15 november 2019

Op woensdag 20 november wordt bij VieCuri Medisch Centrum volgens een ‘zondagsdienst plus’ gewerkt. Dit betekent dat het merendeel van de geplande afspraken die niet-spoedeisend of oncologisch zijn, verzet worden. Bij twijfel of een afspraak wel/niet moet doorgaan, beslist de specialist.

In principe doet het hele ziekenhuis mee. Dat betekent dat de regiopoli’s Panningen, Horst en Reuver op woensdag 20 november zijn gesloten. Ook alle (externe) bloedpriklocaties zijn die dag gesloten evenals de diagnostische locaties.


Er zijn enkele afdelingen uitgezonderd van de actie: De Spoedeisende Hulp blijft in ieder geval open. Patiënten met spoed worden dus altijd geholpen. Dit geldt ook voor bevallingen. Ook chemotherapie, fertiliteit en dialyse zijn uitgezonderd van de actie. De zorg voor patiënten die al zijn opgenomen op de verpleegafdelingen gaat uiteraard gewoon door.

Gevolgen voor patiënten

De ‘zondagsdienst plus’ betekent dat vrijwel alle geplande operaties (met uitzondering van oncologische operaties), onderzoeken en spreekuren op woensdag 20 november worden verplaatst. Patiënten van wie de afspraak helaas niet kan doorgaan, ontvangen hierover persoonlijk bericht en zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. VieCuri betreurt de impact van deze acties, maar deze is helaas niet te vermijden. Als patiënten geen bericht ontvangen, gaat hun afspraak gewoon door.

 

Standpunt VieCuri

De Raad van Bestuur respecteert het recht van medewerkers om actie te voeren. “We vinden het belangrijk dat er een goede CAO komt voor onze medewerkers die dag en nacht klaar staan voor onze patiënten. Maar we zijn ons ook bewust van de impact die deze actiedag heeft. Wij doen er samen met het actiecomité alles aan, om de actiedag voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen en de gevolgen voor patiënten, bezoekers en medewerkers zo veel mogelijk te beperken.”

Meer informatie

Lees hier de veel gestelde vragen over de voorgenomen zondagsdienst op woensdag 20 november: www.viecuri.nl/staking.

VieCuri locatie Venlo tussen bomen
Scroll voor meer informatie