Patiënt in wachtruimte

Succesvolle Instellingsvisitatie RGS

Datum: 18 november 2019

Op vrijdag 15 november vond de Instellingsvisitatie RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) plaats. De visitatiecommissie heeft getoetst of het toezicht op de kwaliteit van de Medische Vervolgopleidingen (de opleidingen tot medisch specialist) goed geborgd is. Na afloop van de visitatie heeft de commissie haar voorlopige bevindingen mondeling teruggekoppeld.

Voorlopige conclusie

De commissie complimenteerde VieCuri met de grote verbeteringen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd. Ze was met name positief over het veilige en professionele opleidingsklimaat; AIOS voelen zich gehoord, goed begeleid en zijn onderdeel van het team.

 

Verder gaf de commissie aan dat de AIOS veel kunnen leren door het brede zorgaanbod dat binnen VieCuri plaatsvindt. De tips die de commissie meegaf hebben o.a. betrekking op het formaliseren van een aantal procedures, het opleidingskader en het doelmatig omgaan met de verplichte e-learnings en trainingen in de regio.

 

We wachten met vertrouwen het definitieve oordeel af en verwachten dit rapport over enkele maanden te ontvangen. 

stethoscoop
Scroll voor meer informatie