Patiënt in wachtruimte

VieCuri zet ‘slimme pleister’ in voor monitoring op afstand

Datum: 17 december 2019

De afdeling Intensive Care (IC) van topklinisch ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum is gestart met het project ‘Slimme pleister’. Deze pleister kan de hartslag, ademhalingsfrequentie en okseltemperatuur van een patiënt op afstand meten. Doel is om via deze pleister de gezondheidstoestand van de patiënt beter te monitoren waardoor sneller ingrijpen mogelijk is.

Voor sommige patiënten die op de Acute Opname Afdeling liggen, kan de intensivist besluiten om de slimme pleister in te zetten. Deze wordt op de borst geplakt en kan  vijf dagen blijven zitten. De patiënt ondervindt hier geen hinder van, is mobiel en kan hier zelfs mee douchen. Ondertussen meet de pleister elke twee minuten de hartslag, ademhalingsfrequentie en okseltemperatuur; belangrijke indicatoren voor de gezondheidstoestand van de patiënt. Zodra er afwijkende metingen worden waargenomen, krijgt de zorgverlener een alarmmelding op een smartphone.

 

Win-win situatie
De slimme pleister biedt veel voordelen. Doordat een achteruitgang in de gezondheidstoestand van een patiënt snel wordt gedetecteerd, is sneller handelen mogelijk. Hierdoor ontstaat een grotere kans op betere gezondheidsuitkomsten. Denk hierbij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten van bijvoorbeeld reanimeren of de gevolgen van te laat ingrijpen. Daarnaast detecteert de pleister ook in een vroeg stadium symptomen van onder andere sepsis (bloedvergiftiging). Ook draagt de pleister bij aan een gevoel van veiligheid voor een specifieke patiëntencategorie (bijvoorbeeld patiënten die na een langdurig verblijf op een bewaakte afdeling ontslagen worden). Intensivist Karen Woittiez: “De slimme pleister zorgt voor een veilig gevoel voor patiënt én personeel. Het is een win-win situatie; op een comfortabele manier maakt de patiënt meer kans op betere gezondheidsuitkomsten en zijn wij als zorgprofessionals nog beter in staat de juiste zorg op het juiste moment te bieden.”

Wetenschappelijk onderzoek
Het project is in het najaar van 2019 gestart met een validatiefase op de IC. Naast de ervaringen van de zorgverleners en patiënten, werd ook naar een kwantitatieve kant gekeken: de metingen van de slimme pleister komen overeen met die van de reguliere monitoring. Vanwege de positieve resultaten gaat op korte termijn een proefperiode van zes maanden van start op de Acute Opname Afdeling (AOA). Naar alle waarschijnlijkheid wordt de pleister hierna op reguliere verpleegafdelingen ingezet als onderdeel van het Spoed Interventie Team (SIT). Gezien het innovatieve karakter van het project en de wens om de meerwaarde meetbaar te maken, wordt er wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan dit project.

Primeur
Naast VieCuri zetten ook het Ikazia Ziekenhuis, Isala en Amsterdam UMC deze slimme pleister in. De implementatie op de Acute Opname Afdeling (de zogenaamde ‘acute as’) in VieCuri is uniek in Nederland. Hiermee is het ziekenhuis in staat de patiënt extra monitoring te bieden vanuit de IC terwijl de patiënt op een andere afdeling verblijft.

Op deze foto zie je een VieCuri patiënt in bed. De patiënt draagt een slimme pleister.
Scroll voor meer informatie