Patiënt in wachtruimte

Joan Meeder, cardioloog VieCuri, nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Datum: 16 april 2019

Joan Meeder, cardioloog en opleider bij VieCuri Medisch Centrum, is op 12 april benoemd tot nieuwe voorzitter van De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Deze organisatie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Ook treedt de NVVC namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg. We feliciteren Joan Meeder met deze mooie benoeming!

 

De NVVC is van mening dat iedere inwoner in Nederland recht heeft op en toegang tot goede, veilige, doelmatige en innovatieve zorg. Alle leden leveren hieraan een substantiële bijdrage. Dit weerspiegelt zich in de resultaten waarbij de geleverde zorg zichtbaar en transparant is. De NVVC ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Een goede opleiding, het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen alsook registratie, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, volumenormen en accreditering zijn hierbij van wezenlijk belang.

 

De NVVC zorgt ervoor dat de aandacht voor kwalitatief hoogwaardige cardiologische zorg permanent aanwezig is, zowel bij zorgprofessionals als bij externe partijen zoals de overheid. De NVVC wil voorop lopen bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid binnen de Federatie van Medisch Specialisten Nederland in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen.

 

Daarnaast heeft de NVVC een substantiële inbreng in het beleid voor preventie, acute en geplande zorg en de zorg voor chronisch zieken op het gebied van hart- en vaatziekten.

Foto Cardioloog Joan Meeder
Scroll voor meer informatie