Patiënt in wachtruimte

eHealth: Pilot KLIK bij diabetespatiëntjes zeer positief!

Datum: 5 juli 2018

De eHealth-pilot ‘KLIK-vragenlijst bij diabetespatiëntjes’ vond plaats van september 2017 tot en met februari 2018 en is onlangs succesvol afgerond.

 

Patiëntjes met diabetes kregen voorafgaand aan hun jaarlijkse controle een digitale vragenlijst over kwaliteit van leven toegestuurd. Met kinderarts Rod Thompson als kartrekker geven we u graag terugkoppeling over hoe de pilot verlopen en ervaren is.

 

KLIK staat voor 'Kwaliteit van Leven in Kaart' en is ontwikkeld binnen het Emma Kinderziekenhuis. Tijdens de pilot kregen diabetespatiëntjes de uitnodiging en informatie omtrent KLIK digitaal toegezonden door de diabetesverpleegkundige. Afhankelijk van de leeftijd van het patiëntje kregen zowel het patiëntje als de ouder een vragenlijst om in te vullen. Na het invullen kreeg de kinderarts een terugkoppeling van de resultaten in de vorm van kleurcodes. Aan de hand van de kleuren kon de kinderarts zien welke zaken besproken moesten worden in de voorbespreking met de diabetesverpleegkundige, de psycholoog en de diëtist.

 

De kinderarts kon op die manier goed voorbereid het gesprek in. In totaal hebben ruim 30 patiëntjes en hun ouders een vragenlijst ontvangen. Rod Thompson en collega’s geven aan dat de pilot een groot succes is: ‘Het gaat vanzelfsprekend, het scheelt tijd en het brengt veel.’

 

Ervaringen patiënten en ouders

De ervaringen van patiëntjes en ouders zijn goed. Het invullen van de digitale vragenlijst verloopt goed en is niet belastend. Ze vinden de uitkomsten van de vragenlijsten en wat besproken wordt meestal vanzelfsprekend en soms ook verrassend. De zorgprofessionals geven aan dat patiëntjes en ouders weinig sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. De gesprekken met de nieuwe werkwijze hebben tot 100% tevredenheid bij de patiëntjes en ouders gezorgd.

 

Ervaringen zorgprofessionals

Ook de kinderartsen, diabetesverpleegkundige, psycholoog en diëtist zijn zeer positief over de pilot. Er komen resultaten uit die normaal niet ter sprake komen. Denk hierbij aan problemen op school, een overleden dierbare of het feit dat ouders zich zorgen maken om het kind. Dit kan nu - in tegenstelling tot voorheen - aangehaald en besproken worden. Er ligt vooral nadruk op de emotionele en sociale aspecten, dus niet meer alleen op de aandoening zelf. Juist deze emotionele en sociale aspecten kunnen van invloed zijn op de aandoening en de manier waarop met de aandoening wordt omgegaan. Al deze extra informatie is een aanvulling op de zorg die al geleverd werd. Naast deze kwalitatieve verbeterslag is er ook sprake van tijdwinst voor onder meer de secretaresse, aangezien de vragenlijst thuis al ingevuld wordt.

 

Hoe verder?

Rod Thompson geeft aan dat het team heel tevreden is met de bevindingen en dat men KLIK blijft inzetten binnen hun zorgverlening. De kinderartsen kijken ook of deze vorm van zorg een optie kan zijn voor kinderen met andere ziektebeelden.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over KLIK, ga naar de website of kijk dan eens op  of bekijk het filmpje

 

Scroll voor meer informatie