Patiënt in wachtruimte

Eerste videoconsult bij controle na galblaasoperatie

Datum: 24 april 2017 |  behandelingen, eHealth

Afdeling Chirurgie heeft vorige week een eerste videoconsult ingezet. Deze methode wordt als eHealth-pilot ingezet bij controleconsulten met patiënten die een galblaasoperatie hebben gehad. Kartrekker van de pilot is dr. Frits Aarts, oncologisch en gastro-intestinaal chirurg.

 

Virtueel bezoek aan arts

Videoconsulting is het spreken van de zorgverlener, in dit geval de chirurg, via een videoverbinding. De toepassing FaceTalk is daarbij de virtuele wachtkamer waarbinnen het consult plaatsvindt. Via een link wordt de patiënt uitgenodigd om 'plaats te nemen' in de virtuele wachtkamer. Zodra de arts aangeeft dat hij kan beginnen aan het gesprek, start de videoverbinding. De patiënt en de arts zien elkaar dan op hun beeldscherm.

 

Minder ‘gedoe’

Videoconsulting heeft vooral veel voordeel voor de patiënt. De patiënt kan vanuit zijn/haar vertrouwde omgeving (zoals thuis of op het werk) het gesprek voeren. Dit bespaart de patiënt reistijd, reis- en parkeerkosten en vooral ook moeite. Toch kunnen de patiënt en de arts elkaar zien, zonder fysiek in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Het contact is daardoor persoonlijker dan bellen.

 

Uitrol videoconsult

Het videoconsult gaat waar mogelijk en wenselijk het polikliniekbezoek of het telefonische consult vervangen. Videoconsulting is geschikt voor controleafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is en wordt al in meerdere ziekenhuizen gebruikt. Voor VieCuri is gekozen om tijdens de pilot van videoconsulting de focus te leggen op patiënten die een galblaasoperatie hebben ondergaan. 

Videoconsult specialist

 Scroll voor meer informatie