Patiënt in wachtruimte

VieCuri zet in op grote innovatieslag

Datum: 29 juli 2016

VieCuri Medisch Centrum vindt het belangrijk dat de regio Noord-Limburg nu en de toekomst kan rekenen op uitstekende ziekenhuiszorg. Daarom zet het ziekenhuis met het zogeheten ‘Duurzaamheidsprogramma’ een organisatieontwikkeling in om VieCuri toekomstbestendig te maken.

VieCuri maakt een innovatieslag ten gunste van de patiëntenzorg. Denk hierbij aan het verbeteren van het poliklinisch proces, het invoeren van een digitaal patiëntenportaal waardoor patiënten hun eigen patiëntendossier kunnen inzien, het verminderen van diagnostisch onderzoek en de inzet van slimme e-Health toepassingen, waardoor de opnameduur en wachttijden verkort kunnen worden.

 

VieCuri werkt vanuit het principe van procesoptimalisatie aan standaardisatie en flexibilisering. Hierdoor neemt zowel de uniformiteit van de zorgverlening voor de patiënt, als de uitwisselbaarheid van de medewerkers toe. 

 

De maatregelen moeten voor het ziekenhuis een besparing opleveren van 6,8 miljoen euro. Hiermee worden gelden genereerd voor verdere innovatie van de patiëntenzorg.  Door de omvang van deze besparing zijn personele consequenties onvermijdelijk. De personele kosten vormen namelijk meer dan 50% van de totale ziekenhuisbegroting.

Op dit moment liggen de plannen ter advies voor bij de adviesorganen van VieCuri. Het is daarom nog niet mogelijk om uitsluitsel te geven over de concrete invulling van het  programma en de mogelijke personele maatregelen.

Scroll voor meer informatie