Patiënt in wachtruimte

VieCuri blij met positieve STZ-visitatie!

Datum: 22 maart 2016

VieCuri heeft een hervisitatie gehad om te beoordelen of we onze topklinische status als  STZ-ziekenhuis mogen behouden. De visitatiecommissie heeft aangegeven dat zij zullen adviseren om het lidmaatschap van VieCuri te verlengen! Daar zijn we ontzettend trots op!

 

VieCuri is een topklinisch ziekenhuis, dat betekent dat er in ons ziekenhuis hooggespecialiseerde zorg geboden wordt, waarvoor patiënten niet in ieder ziekenhuis terecht kunnen. Daarnaast houdt het ook in dat we veel aandacht besteden aan het opleiden van artsen en verpleegkundigen en aan wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

STZ-ziekenhuis
Er zijn in Nederland 26 topklinische ziekenhuizen die samen verbonden zijn in de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Om aangesloten te blijven bij de STZ moet aan een aantal strikte criteria worden voldaan, daarom worden de STZ-ziekenhuizen elke vijf jaar beoordeeld of het lidmaatschap verlengd kan worden.

Visitatie zeer positief
Op donderdag 17 maart werd VieCuri opnieuw getoetst. De visitatiecommissie beoordeelde het ziekenhuis op specifieke STZ-thema’s, zoals topklinische zorg, kwaliteit, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De commissieleden waren zeer tevreden en gaven aan dat VieCuri voldoet aan alle STZ-criteria en ze zullen dan ook het advies uitbrengen om de STZ-status te verlengen.

Trots
Attie Slabber, decaan van het Leerhuis in VieCuri: “De formele terugkoppeling vindt over twee maanden plaats, maar vooruitlopend daarop willen we nu vast laten weten dat we heel trots zijn op de positieve bevindingen van de STZ-visitatiecommissie. De commissie was met name onder de indruk van het goede opleidingsklimaat in VieCuri én van de positieve instelling van de verpleegkundigen op de werkvloer. Het Wetenschapsbureau verdiende volgens hen een dikke pluim omdat het relatief kleine bureau erg goede ondersteuning biedt aan professionals die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek."

STZ banner

 Scroll voor meer informatie