Patiënt in wachtruimte

‘ Vandaag beter dan gisteren!’

Datum: 17 juni 2016 |  kwaliteit

Onder het motto ‘vandaag beter dan gisteren’ neemt de polikliniek Cardiologie samen met de patiënten haar zorgverlening kritisch onder de loep. Dagelijks worden alle patiënten op de polikliniek Cardiologie bevraagd naar hun ervaring op de polikliniek.

De afdeling Cardiologie hanteert het evaluatiesysteem ‘Positieve Perception Program’ (PPP), een programma dat speciaal ontwikkeld is om de perceptie van de patiënten continu te betrekken bij de verbetering van de zorgverlening.


Waardevolle informatie
Monique Claessen, teamleider van de polikliniek Cardiologie: “Deze laagdrempelige feedbackmethode PPP werkt voor ons ontzettend goed. In vijf maanden tijd hebben we maar liefst 900 reacties ontvangen! Andere klantwaarderingsprogramma’s zoals de bekende Zorgkaart Nederland levert bij lange na niet zoveel respons op. Een paar keer per week delen we de resultaten op de afdeling en gaan we met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden voor verbeterpunten.”

Directe feedback
De essentie van de PPP-methode is dat de feedback direct teruggekoppeld wordt aan de zorgverleners die de zorg hebben geleverd. Luc Eurlings, cardioloog en mede-initiatiefnemer van dit project legt uit: “De patiënt vult direct na de afspraak met de arts anoniem de digitale beoordeling in. De artsen, verpleegkundigen, spreekuurassistenten, het management, kortom het hele zorgteam weet hierdoor direct hoe hun patiënten de door hen geboden zorg hebben ervaren. We vragen de patiënt ook bij welke arts ze een afspraak hadden, hierdoor kan ik eenvoudig terugzien in hoeverre mijn patiënten tevreden waren en welke verbeterpunten ze hebben aangegeven. De tips die we ontvangen zijn waardevol. Ze hebben reeds geleid tot aanpassingen in het poliproces waardoor we nog patiëntgerichter zijn gaan werken. “

Continu verbeteren
Over het algemeen is de feedback over de afdeling Cardiologie zeer positief met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Met name het ontvangst op de polikliniek en het gesprek met de cardioloog krijgen een hoge beoordeling. “Minder goed beoordeeld werd de privacy voor de patiënten,” vertelt Monique Claessen. “Hierop hebben we verbeteracties met het gehele team afgesproken, waardoor de patiënt en de arts in de spreekkamer minder vaak gestoord hoeven te worden en is de afstand tussen de wachtkamer en de ontvangstbalie nu groter, zodat patiënten in alle privacy hun vervolgafspraken kunnen maken. Voor ons werkt het fantastisch om de patiënten bij onze zorg te betrekken. Samen met hen kunnen we waarmaken dat onze zorgverlening elke dag beter wordt.”

app Cardiologie
Scroll voor meer informatie