Patiënt in wachtruimte

Trots op resultaten CQI

Datum: 5 oktober 2016 |  kwaliteit

Afgelopen mei hebben een kleine 15.000 patiënten van VieCuri een uitnodiging gekregen om een CQI enquête in te vullen over hoe zij de zorg in ons ziekenhuis hebben ervaren. Iets meer dan 4.600 patiënten vulden de vragenlijst in. VieCuri bedankt alle respondenten voor hun bijdrage. 

 

VieCuri is blij met de verkregen informatie. Uit de resultaten blijkt dat het ziekenhuis zich verbeterd heeft. Zowel in de kliniek, polikinieken, functie-afdelingen als ook spoedeisende hulp, dialyse en diagnostiek zijn de cijfers verbeterd.

 

VieCuri doet haar uiterste best deze stijgende lijn verder voort te zetten.

luchtballonnetje ziekenhuis en patiënten
Scroll voor meer informatie