Patiënt in wachtruimte

VieCuri oefent mee tijdens nationale hoogwateroefening

Datum: 14 april 2015

Januari jongstleden was het 20 jaar geleden dat onze regio werd getroffen door extreem hoogwater. Met deze ramp op het netvlies organiseren de overheden, waterbeheerders, de Veiligheidsregio’s en diverse crisispartners elke zeven jaar een grootscheepse, nationale hoogwateroefening. Dit jaar vindt deze oefening plaats in Limburg-Noord en voor het grootste deel in Venlo. VieCuri locatie Venlo is één van twee de ramplocaties. Het zwaartepunt van de oefening bij VieCuri vindt plaats op woensdag 15 april.

 

Dreigende crisissituatie

Defensie, Waterschap, hulpdiensten, gemeenten, het ziekenhuis en andere crisispartners oefenen die week de samenwerking in het rampbestrijdingsplan. Deze dag is het zwaartepunt van de oefening, waarbij wordt geanticipeerd op een zeer dreigende situatie. De volledige crisisorganisatie is dan operationeel.

 

Geen effect reguliere zorg

Deze oefening heeft verder geen effect op de reguliere zorg. Mogelijk zien bezoekers aan VieCuri Venlo vandaag eenheden van de brandweer, Defensie, of andere hulpdiensten.

Waterkracht hoogwateroefening logo

oefening hoogwateroefening hoogwater zandzakken plaatsen

Scroll voor meer informatie