Onderzoeken
Corona

Onderzoeken

Onderzoek met behulp van het Coronafonds

Zo’n 400 COVID-19 patiënten werden opgenomen en behandeld in VieCuri Venray en Venlo. Landelijk gezien is dat heel erg veel. Hierdoor beschikt VieCuri over veel gegevens die door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht kunnen verschaffen over de verspreiding, het ziektebeloop, complicaties en behandelmogelijkheden van het coronavirus. Daarnaast doet VieCuri onderzoek naar blijvende schade aan longen en andere organen die door het virus is aangericht.

 

Concreet betekent het dat patiënten in de regio beter behandeld kunnen worden, indien een tweede golf van besmettingen zich voordoet. Door het onderzoek in het nazorg-traject, leren we hoe de ziekte hun leefstijl heeft beïnvloed, en met welke middelen we de eventuele complicaties en restschade van de ziekte zo beperkt mogelijk kunnen houden.

 

Enkele voorbeelden van onderzoeken die al lopen of in opstartfase zijn:

 

  • Onderzoek naar Covid-19 bij kwetsbare ouderen;  
  • Onderzoek naar het voorkomen van longembolieën bij COVID-19 patiënten;
  • Onderzoek onder alle medewerkers van VieCuri, die al dan niet op COVID-afdelingen hebben gewerkt;
  • Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op leefstijl, gewicht en gezondheid van kinderen die reeds te kampen hebben met obesitas.
  • Onderzoek naar verhoogd risico op overlijden na operatie voor coronapatiënten. Zie persbericht en de internationale publicatie in de Lancet. 

Medisch specialisten, betrokken bij de patiëntenzorg, willen deze onderzoeken graag begeleiden en nauw opvolgen, maar de tijd ontbreekt om het volledige onderzoek zelf uit te voeren. Daarom willen we ook graag een onderzoeker of promovendus aanwerven die dit kan doen.

 

Sommige onderzoeken worden individueel uitgevoerd (b.v. het medewerkersonderzoek), maar de uitkomsten zijn relevant voor de gehele maatschappij. Voor de meeste onderzoeken wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen. Zo participeert VieCuri in de COVID-predict-studie, waarbij een landelijke gegevensbank wordt aangelegd. Elk ziekenhuis moet echter zijn eigen onderzoekers financieren, om deel te kunnen nemen aan het landelijke onderzoek.  

 

Frits van Osch, Epidemioloog Wetenschapsbureau VieCuri: ‘’In ons ziekenhuis wordt erg veel onderzoek gedaan naar COVID-19 op dit moment. Daarbij wordt samengewerkt binnen verschillende specialismen, maar we willen ook de samenwerking met andere ziekenhuizen zoeken om deze gegevens op een juiste manier te verwerken en analyseren.’’

 

 

Scroll voor meer informatie